Logo
 • PTTK Jędrzejów
 • Logo powiatu jędrzejowskiego
 • ROT
Kościół św. Piotra i Pawła w Piotrkowicach

Pierwsza wzmianka źródłowa o parafii i kościele pochodzi z 1326 r. Obecny kościół został zbudowany w latach 1677-1682 w stylu wczesnobarokowym z fundacji Jerzego Morskiego. Jest on murowany, był konsekrowany w 1690 r., przez biskupa Stanisława Szembeka, sufragana krakowskiego.

 • Piotrkowice
Kościół św. Piotra i Pawła w Sędziszowie

Pierwsza źródłowa informacja o kościele i parafii pochodzi z 1326 r. Pierwotny kościół był drewniany, po jego spaleniu wzniesiono w 1663 r. nowy drewniany kościół. Następny murowany kościół zbudowano w latach 1771-1786 z fundacji starosty rogowskiego Stanisława Oraczewskiego i dziedziczki Sędziszowa Urszuli z Morstinów Dembińskiej.

 • Sędziszów
Kościół Wszystkich Świętych w Złotnikach

W kościele w Złotnikach ochrzczony został Hieronim Franciszek Konarski, do historii przeszedł pod przyjętym po wstąpieniu do zakonu pijarów imieniem Stanisław. Był jednym z najwybitniejszych Polaków XVIII wieku, prekursorem oświecenia, twórcą nowoczesnej szkoły dla szlachty Collegium Nobilium, reformatorem szkolnictwa, autorem dzieła "O skutecznym rad sposobie", w którym zawarł program reform państwa.

 • Złotniki
Kozubowski Park Krajobrazowy

Leżący w Niecce Nidziańskiej, obejmujący trzy mezoregiony: Garb Wodzisławski, Dolina Nidy, Płaskowyż Proszowicki. Kozubowski Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 6613 ha. Należą do niego tereny gmin: Imielno w powiecie jędrzejowskim, Pińczów, Michałów, Działoszyce i Złota w powiecie pińczowskim oraz Czarnocin w powiecie Kazimierza Wielka.

 • Imielno
Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu

Leży w Niecce Nidziańskiej (południowo-zachodnia część województwa świętokrzyskiego i północna część małopolskiego). W województwie świętokrzyskim zajmuje powierzchnię 40333 ha, w tym cześć gmin: Imielno, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska i Wodzisław.

 • Imielno - Sędziszów - Słupia Jędrzejowska - Wodzisław
Mokrsko Górne

Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z lat 1317-1330, której dziedzicem był Piotr Jelita, późniejszy kasztelan sandomierski mieszkający w rezydencji drewnianej znajdującej się na kopcu. Następne pokolenia rodu Mokrskich uznało rezydencję za mało wygodną i nie reprezentacyjną, dlatego też po połowie XIV w. z inicjatywy biskupa Floriana z Mokrska rozpoczęli budowę murowanego zamku na terenie rezydencji.

 • Mokrsko Górne
Muzeum Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach

Zapraszamy do Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach, gdzie można nie tylko zapoznać się z życiem i twórczością ojca literatury polskiej, ale także bardzo wypocząć. W dworku, który wybudowała ok. 1800r. rodzina Walewskich, znajdują się m.in. Muzeum Mikołaja Reja, pokoje gościnne i punkt informacji turystycznej.

 • Nagłowice, ul. Kacpra Walewskiego 7
 • 041 381 45 70
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

Muzeum posiada trzecią co do wielkości na świecie kolekcję zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych. Poza tym w muzeum znajdują się: biblioteka starodruków, obszerne zbiory ekslibrisu i grafiki, dawnej gastronomii, farmacji i fotografii, a także eksponaty związane z Legionami Polskimi.

 • Jędrzejów, pl. Kościuszki 7-8
 • 041 386 24 45
Nadnidziański Park Krajobrazowy

Leżący w Niecce Nidziańskiej, obejmuje mezoregiony: Dolina Nidy, Garb Pińczowski, Niecka Solecka, Pogórze Szydłowskie, Płaskowyż Jędrzejowski, Garb Wodzisławski. Park zajmuje powierzchnię 23164 ha (oraz 26011 ha otulina), a w jego skład wchodzą: gmina Imielno w powiecie Jędrzejów, miasto i gmina Pińczów oraz gminy Kije, Michałów i Złota w powiecie Pińczów, gminy Wiślica, Nowy Korczyn i Busko-Zdrój w powiecie Busko-Zdrój, gmina Opatowiec w powiecie Kazimierza Wielka oraz gmina Chmielnik w powiecie Kielce.

 • Imielno
Obiechów

Na podstawie wzmianek historycznych istnienie Obiechowa można datować na wiek XIII, kiedy to w 1215r. Krystyn (Krzysztof) z Obiechowa postawił kościół w Gawluszowicach ( obecnie Gałuszowice). W roku 1395 10 lutego, Władysław Jagiełło zatwierdził aktem w Sączu sprzedaż wsi Obiechów, Węgrzynów i Jasiennicy (Jasieńca) przez Gaworka i Jakusza ze Słupca Iwanowi z Karwina za 1000 grzywien. W wieku XVII Obiechów należy do Xięskich, a wieku XVIII właścicielami majątku była rodzina Mieroszewskich.

 • Obiechów