Logo
 • PTTK Jędrzejów
 • Logo powiatu jędrzejowskiego
 • ROT
Aleja Lipowa

Znajduje się ona po obu stronach drogi biegnącej z Nagłowic do Chyczy. Aleja o długości okołó 200 m obsadzona 20 lipami drobnolistnymi (Tilia cordata) o przeciętnych wymiarach drzew: wysokość ok. 20 m, obwody pni na wysokości pierśnicy ok. 3 m, wiek ok. 200 lat. Aleja jest objęta ochroną.

 • Nagłowice - Chycza
Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie

Powstało w XII wieku z fundacji biskupa wrocławskiego Janika i Klemensa Gryfitów. Klasztor jest powszechnie znany jako miejsce pochówku bł. Wincentego Kadłubka, biskupa krakowskiego, autora "Kroniki Polaków". Kościół klasztorny pod wezwaniem NMP i św. Wojciecha. Wewnątrz m.in. sanktuarium bł. Wincentego oraz wspaniały prospekt organowy.

 • Jędrzejów, ul. Klasztorna 20
 • 041 386 23 08
Chomentów

Wieś położona w terenie pagórkowatym łagodnie opadającym ku strumykowi, za którym wznosi się Grodziskowa Góra. Chomentów na przełomie XIV i XV w. był w posiadaniu reprezentantów różnych rodów. Ostatnim dziedzicem Chomentowa był Stanisław Szaniawski, starosta małogoski a następnie spadek po nim otrzymał Józef Szaniawski.

 • Chomentów
Dąb Mnich

Dąb Mnich należy do najpotężniejszych, najstarszych i najciekawszych dębów pomnikowych w Polsce. Rośnie w lesie blisko drogi z Mnichowa do Mniszka. Według legendy dąb wyrósł w miejscu bohaterskiej śmierci mnicha Rotwalda, założyciela wsi Mnichów. Zakonnik, zapewne cysters z jędrzejowskiego klasztoru, miał zginąć w obronie napadniętej przez zbójników niewiasty.

 • Mnichów
Dąb szypułkowy

Rośnie w północnej części wsi Rakoszyn, po lewej stronie szosy Nagłowice - Słupia Jędrzejowska. Okazałe drzewo o wysokości ok. 20 m i wymiarach obwodu na wysokości pierśnicy 5,5 m, średnica korony ok. 20 m. Od pnia odchodzi siedem konarów głównych.

 • Rakoszyn
Dwór szlachecki z parkiem z XVIII wieku w Kotlicach Nowych

Obecnie funkcjonuje jako gospodarstwo agroturystyczne Agropark Dworek pod Lipą. Pierwsza wzmianka o dworze pochodzi z 1762 roku. Prawdopodobnie został on zbudowany na miejscu starszej budowli i stał tam do roku 1911.

 • Kotlice Nowe 54
 • 041 387 92 23
Gmina Imielno

Data powstania Imielna nie została uwieczniona w dokumentach, jednak na pewno istniało ono już w XII w., skoro w połowie tego stulecia powstał kościół pod wezwaniem św. Mikołaja. Jako pierwsi właściciele wymieniani są Porajowie, rycerski ród pieczętujący się herbem Róża. Z tego rodu wywodziło się wielu znakomitych mężów, wśród nich bł. Wincenty Kadłubek, który pochodził z okolic Opatowa.

 • Imielno, ul. Cmentarna 7
 • 041 385 12 10
Gmina Jędrzejów

Początki Jędrzejowa sięgają wczesnego średniowiecza. Powstała wówczas osada Brzeźnica, należąca w Xi i XII w. do rodu Grafitów, która w XII w. przekształciła się w Andrzejów, a następnie w Jędrzejów. Miasto uzyskało prawa miejskie z rąk Bolesława Wstydliwego w 1271 r. Ważnym momentem w historii miasta, decydującym o jego roli i znaczeniu w regionie, było sprowadzenie około 1140 r. cystersów.

 • Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33
 • 041 386 10 10
Gmina Małogoszcz

Małogoszcz założony został w czasach wczesnopiastowskich na skrzyżowaniu szlaków handlowych. W XII w. był grodem kasztelańskim o strategicznym znaczeniu. W 1408 r. król Władysław Jagiełło nadał mu prawa miejskie. Tu w 1794 r., po bitwie pod Szczekocinami, zatrzymał się z armią Tadeusz Kościuszko.

 • Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3 / a
 • 041 385 51 35
Gmina Nagłowice

Gmina ta to jeden z najstarszych ośrodków osadniczych Małopolski. Pierwsza wzmianka o Nagłowicach pochodzi z 1249 r. Już jednak 3 tysiące lat temu rozwijała się tutaj kultura prasłowiańska, o czym świadczy odkrycie w Nagłowicach cmentarzyska kultury łużyckiej z 86 grobami.

 • Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9
 • 041 381 45 67