Logo
 • PTTK Jędrzejów
 • Logo powiatu jędrzejowskiego
 • ROT
Kościół p.w. Świętej Trójcy w Jędrzejowie

Nie jest znana data założenia parafii w Jędrzejowie. Według tradycji parafia p.w. św. Katarzyny miała istnieć jeszcze przed założeniem klasztoru OO. Cystersów, w XII wieku. Tradycję tę potwierdziły wykopaliska, jakie przeprowadzono w latach 30-tych XX wieku, przekopując się przez dawny cmentarz koło św. Katarzyny, podczas budowy drogi z miasta do szpitala.

 • Jędrzejów, 0 Kościelna
Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Trzcińcu

Kościół położony jest w centralnej części wsi Trzciniec. Pierwotnie był kaplicą, wzniesioną w latach 1928-1935 , a rozbudowaną w 1959 r. Kościół jest niewielki, drewniany o prostej konstrukcji, wzniesiony na planie prostokąta, z niewysoką zdobioną wieżą.

 • Trzciniec
Kościół parafialny p.w. św. Marcina i św. Jakuba w Ciernie-Żabieńcu

Położony w południowej części wsi Cierno. Pierwotnie kościół parafialny istniał w Zdanowiczach. Do Cierna przeniesiony został w XII lub XIII w. Kościół wzniesiony na planie prostokąta, murowany i otynkowany.

 • Cierno-Żabieniec
Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny w Chomentowie

Fundacja parafii miała miejsce w 1328 r., erekcja w 1331 r. Pierwszy kościół parafialny, zbudowany ok. 1328 r., był drewniany, konsekrowany przez biskupa krakowskiego Jana Grota. Około poł. XVI w. kościół ten został przejęty przez ewangelików z inicjatywy Kiliana Łukowskiego. Katolicy odzyskali go ok. 1610 r.

 • Chomentów
Kościół parafialny p.w. św. Stanisława w Rakoszynie

Kościół p.w. św. Stanisława bpa powstał w roku 1779 lub 1780. W 1827 roku do kościoła przeniesiono część wyposażenia z rozebranego kościoła w pobliskim Trzcińcu. We wnętrzu kościoła zachował się drewniany, barokowy ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej Anielskiej z XVII wieku, gotycka kamienna chrzcielnica oraz barokowe rzeźby ołtarzowe śś Zakonników.

 • Rakoszyn
Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mokrsku Dolnym

Oprócz ruin zamku jest to jeden z najstarszych i najciekawszych kościołów w regionie. Jego prezbiterium stanowi pierwotna późnoromańska świątynia XIII wieku. Zbudowano ją z kamiennych ciosów, w których widać tzw. Gmerki – znaki kamieniarskie oraz ślady po przejętym jeszcze z czasów pogańskich obrzędzie niecenia ognia.

 • Mokrsko Dolne
Kościół św. Andrzeja w Nawarzycach

Kościół jest budowlą typowo barokową, wzniesioną na miejscu drewnianej, fundowaną przez Bernarda Laszewskiego, opata jędrzejowskiego. Budowa i wykończenie wnętrza kościoła zajęły ponad trzydzieści lat (1748-1782). Kościół zyskał wystrój barokowy z elementami rokoka.

 • Nawarzyce
Kościół św. Marcina w Wodzisławiu

Pierwsza wzmianka źródłowa o kościele i parafii pochodzi z 1335 r. W 1551 r. miejscowy dziedzic Jan Lanckoroński zamienił kościół na zbór kalwiński, zwrócono go katolikom w 1613 r. Dziedzic Samuel Lanckoroński w 1621 r. ufundował nowy murowany kościół, konsekrował go w 1664 r. biskup Mikołaj Oborski, sufragan krakowski.

 • Wodzisław
Kościół św. Mikołaja w Imielnie

Kościół zbudowano w XIII w., murowany, był przebudowywany w XV i XVII w., restaurowany w 1913 r. i w latach 1952-1954, wnętrze malowane w 1988 r. Powstał w kręgu oddziaływań architektury cysterskiej. Kościół jest romański z elementami gotyckimi i barokowymi.

 • Imielno
Kościół św. Piotra i Pawła w Mierzwinie

Istnienie wcześniejszego kościoła w Grudzynach wykluczało budowę nowego kościoła w Mierzwinie. Podanie mówi, że co murarze w dzień zbudowali w Mierzwinie nocą było rozebrane. Najstarsza wzmianka źródłowa o jego istnieniu pochodzi z 1326 r. Obecny kościół św. Piotra i Pawła wzniesiony został w końcu XVI w. z fundacji Jerzego Niemsty Kuli.

 • Mierzwin