Logo
 • PTTK Jędrzejów
 • Logo powiatu jędrzejowskiego
 • ROT
Kościół św. Andrzeja w Nawarzycach

Kościół jest budowlą typowo barokową, wzniesioną na miejscu drewnianej, fundowaną przez Bernarda Laszewskiego, opata jędrzejowskiego. Budowa i wykończenie wnętrza kościoła zajęły ponad trzydzieści lat (1748-1782). Kościół zyskał wystrój barokowy z elementami rokoka.

 • Nawarzyce
Kościół św. Marcina w Wodzisławiu

Pierwsza wzmianka źródłowa o kościele i parafii pochodzi z 1335 r. W 1551 r. miejscowy dziedzic Jan Lanckoroński zamienił kościół na zbór kalwiński, zwrócono go katolikom w 1613 r. Dziedzic Samuel Lanckoroński w 1621 r. ufundował nowy murowany kościół, konsekrował go w 1664 r. biskup Mikołaj Oborski, sufragan krakowski.

 • Wodzisław
Kościół św. Mikołaja w Imielnie

Kościół zbudowano w XIII w., murowany, był przebudowywany w XV i XVII w., restaurowany w 1913 r. i w latach 1952-1954, wnętrze malowane w 1988 r. Powstał w kręgu oddziaływań architektury cysterskiej. Kościół jest romański z elementami gotyckimi i barokowymi.

 • Imielno
Kościół św. Piotra i Pawła w Mierzwinie

Istnienie wcześniejszego kościoła w Grudzynach wykluczało budowę nowego kościoła w Mierzwinie. Podanie mówi, że co murarze w dzień zbudowali w Mierzwinie nocą było rozebrane. Najstarsza wzmianka źródłowa o jego istnieniu pochodzi z 1326 r. Obecny kościół św. Piotra i Pawła wzniesiony został w końcu XVI w. z fundacji Jerzego Niemsty Kuli.

 • Mierzwin
Kościół św. Piotra i Pawła w Piotrkowicach

Pierwsza wzmianka źródłowa o parafii i kościele pochodzi z 1326 r. Obecny kościół został zbudowany w latach 1677-1682 w stylu wczesnobarokowym z fundacji Jerzego Morskiego. Jest on murowany, był konsekrowany w 1690 r., przez biskupa Stanisława Szembeka, sufragana krakowskiego.

 • Piotrkowice
Kościół św. Piotra i Pawła w Sędziszowie

Pierwsza źródłowa informacja o kościele i parafii pochodzi z 1326 r. Pierwotny kościół był drewniany, po jego spaleniu wzniesiono w 1663 r. nowy drewniany kościół. Następny murowany kościół zbudowano w latach 1771-1786 z fundacji starosty rogowskiego Stanisława Oraczewskiego i dziedziczki Sędziszowa Urszuli z Morstinów Dembińskiej.

 • Sędziszów
Kościół Wszystkich Świętych w Złotnikach

W kościele w Złotnikach ochrzczony został Hieronim Franciszek Konarski, do historii przeszedł pod przyjętym po wstąpieniu do zakonu pijarów imieniem Stanisław. Był jednym z najwybitniejszych Polaków XVIII wieku, prekursorem oświecenia, twórcą nowoczesnej szkoły dla szlachty Collegium Nobilium, reformatorem szkolnictwa, autorem dzieła "O skutecznym rad sposobie", w którym zawarł program reform państwa.

 • Złotniki
Ruina Bożnicy w Wodzisławiu

Synagoga została zbudowana w pierwszej połowie XVII wieku. Początkowo przypuszczano, że została wybudowana w drugiej połowie XVI wieku jako zbór kalwiński i dopiero około 1620 oddana wodzisławskiej gminie żydowskiej, lecz ostatnie badania nie potwierdziły tego.

 • Wodzisław
Zespół kościoła p.w. św. Jakuba Starszego z XIII wieku w Mieronicach

W kościele św. Jakuba Starszego w Mieronicach brał ślub sławny pamiętnikarz Jan Chryzostom Pasek. Tam także ochrzczony został Kajetan Wincenty Kielisiński, wybitny grafik i rysownik. Kościół ten jest jedną z najmniejszych świątyń romańskich w Polsce. Świątynia wzniesiona została na niewielkim wzgórzu w kilku etapach.

 • Mieronice
Zespół kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Nagłowicach

Położony w centrum Nagłowic, po lewej stronie szosy Jędrzejów – Szczekociny. Zespół obejmuje kościół oraz plebanię. Kościół murowany z cegły czerwonej, nieotynkowany, wzniesiony na planie prostokąta w stylu neogotyckim wg projektu Marcelego Pawła Plebińskiego.

 • Nagłowice