Logo
 • PTTK Jędrzejów
 • Logo powiatu jędrzejowskiego
 • ROT
Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mokrsku Dolnym

Oprócz ruin zamku jest to jeden z najstarszych i najciekawszych kościołów w regionie. Jego prezbiterium stanowi pierwotna późnoromańska świątynia XIII wieku. Zbudowano ją z kamiennych ciosów, w których widać tzw. Gmerki – znaki kamieniarskie oraz ślady po przejętym jeszcze z czasów pogańskich obrzędzie niecenia ognia.

 • Mokrsko Dolne
Kościół św. Andrzeja w Nawarzycach

Kościół jest budowlą typowo barokową, wzniesioną na miejscu drewnianej, fundowaną przez Bernarda Laszewskiego, opata jędrzejowskiego. Budowa i wykończenie wnętrza kościoła zajęły ponad trzydzieści lat (1748-1782). Kościół zyskał wystrój barokowy z elementami rokoka.

 • Nawarzyce
Kościół św. Marcina w Wodzisławiu

Pierwsza wzmianka źródłowa o kościele i parafii pochodzi z 1335 r. W 1551 r. miejscowy dziedzic Jan Lanckoroński zamienił kościół na zbór kalwiński, zwrócono go katolikom w 1613 r. Dziedzic Samuel Lanckoroński w 1621 r. ufundował nowy murowany kościół, konsekrował go w 1664 r. biskup Mikołaj Oborski, sufragan krakowski.

 • Wodzisław
Kościół św. Mikołaja w Imielnie

Kościół zbudowano w XIII w., murowany, był przebudowywany w XV i XVII w., restaurowany w 1913 r. i w latach 1952-1954, wnętrze malowane w 1988 r. Powstał w kręgu oddziaływań architektury cysterskiej. Kościół jest romański z elementami gotyckimi i barokowymi.

 • Imielno
Kościół św. Piotra i Pawła w Mierzwinie

Istnienie wcześniejszego kościoła w Grudzynach wykluczało budowę nowego kościoła w Mierzwinie. Podanie mówi, że co murarze w dzień zbudowali w Mierzwinie nocą było rozebrane. Najstarsza wzmianka źródłowa o jego istnieniu pochodzi z 1326 r. Obecny kościół św. Piotra i Pawła wzniesiony został w końcu XVI w. z fundacji Jerzego Niemsty Kuli.

 • Mierzwin
Kościół św. Piotra i Pawła w Piotrkowicach

Pierwsza wzmianka źródłowa o parafii i kościele pochodzi z 1326 r. Obecny kościół został zbudowany w latach 1677-1682 w stylu wczesnobarokowym z fundacji Jerzego Morskiego. Jest on murowany, był konsekrowany w 1690 r., przez biskupa Stanisława Szembeka, sufragana krakowskiego.

 • Piotrkowice
Kościół św. Piotra i Pawła w Sędziszowie

Pierwsza źródłowa informacja o kościele i parafii pochodzi z 1326 r. Pierwotny kościół był drewniany, po jego spaleniu wzniesiono w 1663 r. nowy drewniany kościół. Następny murowany kościół zbudowano w latach 1771-1786 z fundacji starosty rogowskiego Stanisława Oraczewskiego i dziedziczki Sędziszowa Urszuli z Morstinów Dembińskiej.

 • Sędziszów
Kościół Wszystkich Świętych w Złotnikach

W kościele w Złotnikach ochrzczony został Hieronim Franciszek Konarski, do historii przeszedł pod przyjętym po wstąpieniu do zakonu pijarów imieniem Stanisław. Był jednym z najwybitniejszych Polaków XVIII wieku, prekursorem oświecenia, twórcą nowoczesnej szkoły dla szlachty Collegium Nobilium, reformatorem szkolnictwa, autorem dzieła "O skutecznym rad sposobie", w którym zawarł program reform państwa.

 • Złotniki
Muzeum Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach

Zapraszamy do Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach, gdzie można nie tylko zapoznać się z życiem i twórczością ojca literatury polskiej, ale także bardzo wypocząć. W dworku, który wybudowała ok. 1800r. rodzina Walewskich, znajdują się m.in. Muzeum Mikołaja Reja, pokoje gościnne i punkt informacji turystycznej.

 • Nagłowice, ul. Kacpra Walewskiego 7
 • 041 381 45 70
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

Muzeum posiada trzecią co do wielkości na świecie kolekcję zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych. Poza tym w muzeum znajdują się: biblioteka starodruków, obszerne zbiory ekslibrisu i grafiki, dawnej gastronomii, farmacji i fotografii, a także eksponaty związane z Legionami Polskimi.

 • Jędrzejów, pl. Kościuszki 7-8
 • 041 386 24 45