Logo
 • PTTK Jędrzejów
 • Logo powiatu jędrzejowskiego
 • ROT
Chomentów

Wieś położona w terenie pagórkowatym łagodnie opadającym ku strumykowi, za którym wznosi się Grodziskowa Góra. Chomentów na przełomie XIV i XV w. był w posiadaniu reprezentantów różnych rodów. Ostatnim dziedzicem Chomentowa był Stanisław Szaniawski, starosta małogoski a następnie spadek po nim otrzymał Józef Szaniawski.

 • Chomentów
Gmina Imielno

Data powstania Imielna nie została uwieczniona w dokumentach, jednak na pewno istniało ono już w XII w., skoro w połowie tego stulecia powstał kościół pod wezwaniem św. Mikołaja. Jako pierwsi właściciele wymieniani są Porajowie, rycerski ród pieczętujący się herbem Róża. Z tego rodu wywodziło się wielu znakomitych mężów, wśród nich bł. Wincenty Kadłubek, który pochodził z okolic Opatowa.

 • Imielno, ul. Cmentarna 7
 • 041 385 12 10
Gmina Jędrzejów

Początki Jędrzejowa sięgają wczesnego średniowiecza. Powstała wówczas osada Brzeźnica, należąca w Xi i XII w. do rodu Grafitów, która w XII w. przekształciła się w Andrzejów, a następnie w Jędrzejów. Miasto uzyskało prawa miejskie z rąk Bolesława Wstydliwego w 1271 r. Ważnym momentem w historii miasta, decydującym o jego roli i znaczeniu w regionie, było sprowadzenie około 1140 r. cystersów.

 • Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33
 • 041 386 10 10
Gmina Małogoszcz

Małogoszcz założony został w czasach wczesnopiastowskich na skrzyżowaniu szlaków handlowych. W XII w. był grodem kasztelańskim o strategicznym znaczeniu. W 1408 r. król Władysław Jagiełło nadał mu prawa miejskie. Tu w 1794 r., po bitwie pod Szczekocinami, zatrzymał się z armią Tadeusz Kościuszko.

 • Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3 / a
 • 041 385 51 35
Gmina Nagłowice

Gmina ta to jeden z najstarszych ośrodków osadniczych Małopolski. Pierwsza wzmianka o Nagłowicach pochodzi z 1249 r. Już jednak 3 tysiące lat temu rozwijała się tutaj kultura prasłowiańska, o czym świadczy odkrycie w Nagłowicach cmentarzyska kultury łużyckiej z 86 grobami.

 • Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9
 • 041 381 45 67
Gmina Oksa

W roku 1554 Mikołaj Rej uzyskał od króla Zygmunta Augusta zezwolenie na założenie na miejscu wsi Tworów miasta Oksza, nazwanego tak od herbu Rejów i Orzechowskich. Dzisiejsza nazwa Oksa jest zniekształconą formą właściwej nazwy Oksza, a została wprowadzona w czasie zaboru rosyjskiego.

 • Oksa, ul. Włoszczowska 22
 • 041 380 80 47
Gmina Sędziszów

Początki Sędziszowa sięgają epoki plemiennej. Nazwa miejscowości pochodzi od imienia dawnego właściciela osady – Sędzisza. W roku 1376 właścicielem Sędziszowa został „Saneczko de Sendziszow”. Wielu mieszkańców z tych okolic wzięło udział w insurekcji kościuszkowskiej.

 • Sędziszów, ul. Dworcowa 20
 • 041 381 11 27
Gmina Słupia Jędrzejowska

Gminę Słupia utworzono na mocy ukazu carskiego w 1864 r. Miejscowości, które wchodzą w jej obręb istniały oczywiście już o wiele dawniej, o czym świadczą wzmianki historyczne, dotyczące na przykład parafii słupskiej i obiechowskiej pochodzące z XIV w. Ze wsi Sprowa wywodził się jeden z najznamienitszych rodów w XIV i XV-wiecznej Małopolsce: Odrowążów-Sprowskich.

 • Słupia Jędrzejowska
 • 041 381 60 24
Gmina Sobków

Sobków został założony jako miasto w 1563 roku przez Stanisława Sobka z Sulejowa. W swej historii Sobków wielokrotnie był niszczony, całkowicie spalony w czasie walk w 1915 roku. Prawa miejskie utracił w 1869 r. Gmina Sobków położona jest na pograniczu Niecki Nidziańskiej i Wyżyny Kieleckiej.

 • Sobków, pl. Wolności 12
 • 041 38 7 10 37
Gmina Wodzisław

Historia Wodzisławia i okolicznych miejscowości ma ponad siedemset lat. Zachowane wykazy opłat świętopietrza z I poł. XIII w. dowodzą o obecności kościoła parafialnego, a wiek XIV był okresem w którym nastąpiło kształtowanie się pierwszych zalążków miasta.

 • Wodzisław, ul. Krakowska 6
 • 041 380 61 18