Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
z

Unikatowy zbiór starych zdjęć Feliksa i Tadeusza Przypkowskich udostępniony publiczności

2021.11.16
Rozmiar tekstu:A-A+

15 listopada w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie odbyła się konferencja naukowa z okazji zakończenia projektu digitalizacji zabytkowych negatywów pochodzących ze zbiorów Muzeum.
Przeprowadzona w latach 2019-2021 realizacja zadania „Digitalizacja, opracowanie i udostępnienie archiwalnych negatywów ze zbiorów Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie”, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiatu Jędrzejowskiego umożliwiła zachowanie przed zniszczeniem i szerokie udostępnienie unikalnego zespołu obejmującego łącznie 17600 zdjęć z lat 1890-1955, przechowywanych w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Zbiór obejmuje szklane klisze Feliksa Przypkowskiego (1872-1951), lekarza, gnomonika, astronoma. Założyciel Muzeum był jednocześnie zapalonym fotografem-amatorem, jednym z pionierów fotografii w Jędrzejowie. Na kliszach utrwalił unikalny obraz miasta i okolic z początku XX w., uwzględniający codzienne życie lokalnej społeczności, w tym ludności żydowskiej. Pośród jego zdjęć niezwykle interesujący jest zespół negatywów wykonanych w czasie I wojny światowej dokumentujących pobyt wojsk austriackich i Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego.
Zdecydowaną większość kolekcji stanowią negatywy Tadeusza Przypkowskiego (1905-1977), historyka sztuki, gnomonika, artysty fotografika. Jego zdjęcia to przede wszystkim dokumentacja zabytków, których wiele już nie istnieje, wykonywanych podczas licznych wyjazdów. Podróżował wielokrotnie za granicę (Włochy, Hiszpania, Portugalia, Maroko, Anglia, Francja, Egipt, Turcja, Syria) oraz w granicach ówczesnej Rzeczypospolitej (Lwów, Polesie, Wilno i in.), gdzie zawsze dużo fotografował. Na szczególną uwagę zasługuje obszerna dokumentacja fotograficzna zabytków wileńskich, przedwojenna Warszawa, czy Kraków wraz z ujętymi reportersko żydowskimi mieszkańcami Kazimierza.
Zachowany zbiór to niezwykle cenna i odznaczająca się wysoką jakością techniczną i artystyczną kolekcja zdjęć, dokumentujących zabytki kultury materialnej, w znacznej części niezachowane lub przekształcone; urbanistykę i życie codzienne w dawnej Polsce i Europie. Część z nich to różne warianty prac o charakterze artystycznym, które w ostatecznej postaci były później prezentowane
na wystawach, konkursach czy publikowane jako ilustracje do książek.
Poprzez realizację zadania stało się możliwe udostępnienie zdigitalizowanych i opracowanych materiałów online w formie ilustrowanej bazy danych z możliwością wyszukiwania dowolnych zdjęć wg wybranych kryteriów. Cała zdigitalizowana baza zdjęć znajduje się na stronie Muzeum pod linkiem:

http://muzeumprzypkowskich.archeio.pl