Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
Odrestaurowano barokowe freski i stiuki
2023-10-11

Odrestaurowano barokowe freski i stiuki

22 września zakończyliśmy tegoroczny etap prac przy stiukach i polichromiach w kościele klasztornym. Przez kilka ostatnich miesięcy konserwatorzy pracowali nad przywróceniem cysterskiej świątyni utraconego blasku.