Logo
 • PTTK Jędrzejów
 • Logo powiatu jędrzejowskiego
 • ROT

Europejski Szlak Cysterski (samochodowy)

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Samochodowy
  • Trudność trasy:
   Dla początkujących
  • Przebieg trasy:
   jędrzejowski
  • Miejscowości na trasie:
   Jędrzejów - Koprzywnica - Wąchock
  • Atrakcje na trasie:
   Cenne romańskie budowle z początków architektury sakralnej w Polsce
  • Region turystyczny:
   Jędrzejów i okolice
  • Nazwa organizatora:
   Regionalna Organizacja Turystyczna
  • Dane organizatora:
   , 0
 • Opis

  Podróżowanie Szlakiem Cysterskim to nie tylko zwiedzanie klasztorów cysterskich, ale i swoista wyprawa w przeszłość, pełna refleksji nad duchowym życiem blisko natury, tak odległym i odmiennym od tego w obecnych czasach. Świętokrzyski odcinek Szlaku Cysterskiego tworzą opactwa w Jędrzejowie, Koprzywnicy i Wąchocku. W odległości kilkudziesięciu kilometrów od siebie znajdują się wyjątkowo cenne romańskie budowle z początków architektury sakralnej w Polsce.
  Klasztor Cysterski w Jędrzejowie pochodzi z ok. 1149 r. zbudowany dla francuskiego opactwa cysterskiwgo przybyłego tu z Morimond z Burgundii. Wewnątrz znajduje się ołtarz grobvowy Wincentego Kadłubka wraz ze świtymi relikwiami. Opactwo Cystersw w Koprzywnicy ufundowane w I poł. XIII w. przez Mikołaja Bogorię zostało gruntownie przebudowane w wieku XVIII. wzniesiona z kamiennych ciosów romańska świątynia posiada nadbudowane z cegły gotyckie szczyty. z części klasztornej na szczegolną uwagę zasługuje romański kapitularz, karcer, przejście do ogrodu i fraternia. W Wąchocku natomiast w latach 1218-1239 wybudowano opactwo Cystersów skladające się z kościoła i budynków klasztornych, w późniejszych okresach wielokrotnie przebudowanych. Zobaczyć tu można romański kapitularz ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym oraz wczesnogotycki refektarz. W krużgankach znajduje się krypta grobowa mjr. Jana Piwnika "Ponurego" - dowódcy  Świętokrzyskich Zgrupowań AK.


  Uwagi dla turystów: chęć zwiedzania opactwa cysterskiego najlepiej zgłosić na furcie klasztornej. Istnieje wówczas możliwość uzyskania pomocy przewodnika i zwiedzenia zazwyczaj niedostępnych części opactwa (np. romańskiej wieży kościoła przedcysterskiego).