Logo
 • PTTK Jędrzejów
 • Logo powiatu jędrzejowskiego
 • ROT

Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Obszary Chronionego Krajobrazu
  • Powiat:
   jędrzejowski
  • Gmina:
   Jędrzejów
  • Adres:
   Jędrzejów - Oksa - Imielno - Słupia
  • Region turystyczny:
   Jędrzejów i okolice
  • Nazwa organizatora:
   Regionalna Organizacja Turystyczna
  • Dane organizatora:
   Kielce, 0
 • Opis

  Położony jest w zachodniej i centralnej części województwa świętokrzyskiego. Zajmuje powierzchnię 690,9 km² i obejmuje obszar gminy Oksa oraz częściowo m.in. gmin: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz i Sobków. Z grobli dzielącej dwa stawy widoczny jest bardzo ładny krajobraz po schodniej stronie rozciąga się tafla wody jednego ze stawów. W dali na przeciwległym brzegu, grupa kilkuletnich drzew. Brzegi porośnięte sitowiem.

  Roślinność w obszarze jest zróżnicowana. W okolicach Włoszczowy i Kurzelowa występują kompleksy torfowisk wysokich i przejściowych. Powstały one na obszarach zabagnionych oraz w bezodpływowych dolinach pomiędzy wydmami. Szczyty wydm porośnięte są wilgotnymi sosnowymi borami chrobotkowymi. Na obrzeżach występują bory bagienne i olsy. Rosną tu rzadkie rośliny chronione: kokoryczka wonna, pomocnik baldaszkowaty, sasanka łąkowa i widłak goździsty. Występuje tu także bardzo rzadki gatunek paproci – długosz królewski.

  W dolinie Białej Nidy występują liściaste lasy łęgu jesionowo-olszowego, wilgotne grądy oraz zespoły borów sosnowych. Do występujących tu roślin chronionych należą ciemiężnica zielona, długosz królewski, lepiężnik biały, lilia złotogłów, kosaciec syberyjski, pełnik europejski, wawrzynek wilczełyko i zawilec jaskrowaty. Na terenie rezerwatu przyrody Gaj rośnie obuwik pospolity. Charakterystyczne dla tego obszaru są występujące na działach wód torfowiska wysokie, a także torfowiska przejściowe i niskie.

  Do ssaków występujących na tym terenie należą: dzik, jeleń, lis i sarna. W ornitologicznym rezerwacie przyrody Ługi występują: bocian czarny, żuraw, czapla siwa, czernica, głowienka, kszyk, podgorzałka oraz brodźce i bekasowate.