Logo
 • PTTK Jędrzejów
 • Logo powiatu jędrzejowskiego
 • ROT

Nadnidziański Park Krajobrazowy

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Parki Krajobrazowe
  • Powiat:
   jędrzejowski
  • Gmina:
   Imielno
  • Adres:
   Imielno
  • Region turystyczny:
   Jędrzejów i okolice
  • Nazwa organizatora:
   Regionalna Organizacja Turystyczna
  • Dane organizatora:
   Kielce, 0
 • Opis

  Leżący w Niecce Nidziańskiej, obejmuje mezoregiony: Dolina Nidy, Garb Pińczowski, Niecka Solecka, Pogórze Szydłowskie, Płaskowyż Jędrzejowski, Garb Wodzisławski. Park zajmuje powierzchnię 23164 ha (oraz 26011 ha otulina), a w jego skład wchodzą: gmina Imielno w powiecie Jędrzejów, miasto i gmina Pińczów oraz gminy Kije, Michałów i Złota w powiecie Pińczów, gminy Wiślica, Nowy Korczyn i Busko-Zdrój w powiecie Busko-Zdrój, gmina Opatowiec w powiecie Kazimierza Wielka oraz gmina Chmielnik w powiecie Kielce.

  Osią parku jest Nida ze swoją doliną. W dolinie rzeki występują starasowane zbocza, meandry oraz starorzecza. Miejscami rzeka rozdziela się na wiele koryt. Jest to szczególnie częste tam gdzie przyjęła ona formę rozlewiska. Wśród rozlewisk Nidy spotykane są bagna i tereny podmokłe.
  Park obejmuje swoim zasięgiem także Garb Pińczowski ze stromymi stokami i płaską wierzchowiną. Wznosi się on na wysokość 100 m ponad otaczający go teren. Występują tu ostańce wykształcone w wapieniach litotamniowych. Są one poprzecinane wąwozami, które wytworzyły się w lessach.
  W obrębie Niecki Soleckiej pospolite są wychodnie gipsu, tworzące skalne urwiska. Przykładami form krasu są liczne jaskinie, ponory, wywierzyska, jeziorka krasowe i bramy skalne. Występują one w okolicach Gacek, Wiślicy i Buska-Zdroju. W Gorysławicach znadują się żłobki krasowe. Krasowe formy występujące w Nadnidziańskim Parku są unikatowe w skali kraju. Do najcenniejszych należą gipsy wielkokrystaliczne (szklicowe). Kryształy z których są zbudowane osiągają długość 3,5 m.