Logo
 • PTTK Jędrzejów
 • Logo powiatu jędrzejowskiego
 • ROT

Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Obszary Chronionego Krajobrazu
  • Powiat:
   jędrzejowski
  • Gmina:
   Sędziszów
  • Adres:
   Imielno - Sędziszów - Słupia Jędrzejowska - Wodzisław
  • Region turystyczny:
   Jędrzejów i okolice
  • Nazwa organizatora:
   Regionalna Organizacja Turystyczna
  • Dane organizatora:
   Kielce, 0
 • Opis

  Leży w Niecce Nidziańskiej (południowo-zachodnia część województwa świętokrzyskiego i północna część małopolskiego). W województwie świętokrzyskim zajmuje powierzchnię 40333 ha, w tym cześć gmin: Imielno, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska i Wodzisław.

   

  Obszar utworzono w celu przywrócenia czystości wód rzek biorących tu swój początek. Spełnia on rolę retencyjno-wodochronną i gleboochronną lasów porastających wododział Nidy, Pilicy i Wisły. Gospodarka leśna w Miechowsko-Działoszyckim Obszarze Chronionego Krajobrazu ma uwzględniać ochronę występujących tu cennych zbiorowisk roślinnych. W obszarze występują kompleksy leśne w postaci zbiorowisk grądowych i dąbrowy świetlistej. Ich fragment podlega ochronie we florystycznym rezerwacie przyrody Lubcza. Urozmaicona rzeźba terenu sprawia, że występująca tu roślinność jest bardzo różnorodna. Spośród chronionych gatunków roślin występują tu: bluszcz pospolity, dzwonecznik wonny, kokoryczka okółkowa, lilia złotogłów, orlik pospolity, pluskwica europejska, róża francuska, tojad dzióbaty, tojad mołdawski, wawrzynek wilczełyko, ciemiężyca zielona, miodunka miękkowłosa, a także storczykowate: kruszczyk szerokolistny i podkolan dwulistny. Występujące tu bezleśne pagórki kredowe i wąwozy lessowe porośnięte są murawami kserotermicznymi i wieloma rzadkimi roślinami. Na obrzeżach lasów i muraw kserotermicznych rosną zarośla leszczynowe i tarninowe, spełniające ważną rolę biocenotyczną i gleboochronną. Na terenie tego obszaru znajdują się liczne stanowiska archeologiczne. W rejonie Brześcia, Dziemięrzyc, Moczydła i Sudołu spotykane są tzw. kurhany małopolskie. W okolicach Szczotkowic znajduje się kopiec z epoki brązu. W Klimontowie i Krzelowie położone są dawne dwory obronne i grodziska. Na terenie obszaru znajdują się także liczne zabytki architektury sakralnej, zespoły dworsko-parkowe oraz zachowane układy zabudowy miejskiej.