Logo
 • PTTK Jędrzejów
 • Logo powiatu jędrzejowskiego
 • ROT

Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Obszary Chronionego Krajobrazu
  • Powiat:
   jędrzejowski
  • Gmina:
   Małogoszcz
  • Adres:
   Małogoszcz
  • Region turystyczny:
   Jędrzejów i okolice
  • Nazwa organizatora:
   Regionalna Organizacja Turystyczna
  • Dane organizatora:
   Kielce, 0
 • Opis

  Położony w północnej części województwa świętokrzyskiego, zajmuje powierzchnię 985,75 km². W jego granicach znajduje się m.in. część gminy Małogoszcz, a zwłaszcza leżące w północnej części gminy kompleksy leśne porozdzielane łąkami, torfowiskami i wrzosowiskami.
  Obszar utworzono w celu ochrony wód podziemnych i powierzchniowych.

   Spełnia także rolę klimatotwórczą i aerosanitarną – poprawiając jakość powietrza atmosferycznego. Blisko połowę jego powierzchni zajmują naturalne kompleksy leśne. Do największych należą: Lasy Koneckie i Lasy Radoszyckie. W drzewostanie przeważają jodły i sosny. Występują tu także dęby, buki, graby i świerki. Na północy i północnym wschodzie obszaru występują siedliska borowe. Szczyty wydm i luźne piaski porośnięte są suchymi sosnowymi borami chrobotkowymi. W dolinach rzecznych spotykane są łęgi z jesionami i olszą. W części południowej kompleksy leśne są mniejsze i porozdzielane łąkami, torfowiskami i wrzosowiskami. Na południu i w części środkowej obszaru występują wilgotne łąki, a także obszary torfowisk niskich i przejściowych.
  Na terenie obszaru rosną m.in.: gęsiówka szorstkowłosista, pełnik europejski, pomocnik baldaszkowy, wawrzynek wilczełyko, wielosił błękitny i zawilec wielkokwiatowy. Fauna reprezentowana jest przez dziki, sarny i jelenie europejskie. Spotykane są tu bocian czarny i łabędź niemy. Znajdują się tu leśne rezerwaty przyrody: Ciechostowice i Góra Dobrzeszowska oraz rezerwaty przyrody nieożywionej: Gagaty Sołtykowskie, Piekiełko Szkuckie i Skałki Piekło pod Niekłaniem.
  Do znajdujących się tu zabytków kultury materialnej należą pozostałości po obiektach Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. W przeszłości rozwijało się tu kopalnictwo oraz hutnictwo rud żelaza.