Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja w Węgleszynie

Istniejący po dzień dzisiejszy kościół murowany zbudowany został w 1367 roku przez biskupa krakowskiego Floriana Morskiego w miejsce dotychczasowego – drewnianego. Tu w 1858 r. wzięli ślub rodzice Stefana Żeromskiego. Kościół był restaurowany i przebudowany na przełomie XVIII i XIX wieku. Świątynia z rokokowym wnętrzem jest budowlą jednonawową, z krótkim, prostokątnym prezbiterium.

  • Węgleszyn
Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Korytnicy

Kościół murowany w latach 1645-1656, w 1675 r. dobudowana Kaplica Nawiedzenie NMP, oskarpowanie kościoła i wzniesienie kopuły nad kaplicą po 1686 r., podwyższenie po 1794 r. wielokrotnie remontowany. Na uwagę zasługuje tutaj tryptyk z XVII wieku malowany na drewnie, znajdujący się od 1997 r. wewnątrz kościoła.

  • Korytnica
Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława w Sobkowie

Stanisław Sobek z Sulejowa, kasztelan sądecki i podskarbi koronny zbudował ok. 1560 r. murowany kościół jako zbór ariański, który został zamieniony przez jego syna Stanisława ok. 1570 r. na kościół katolicki. Jest to świątynia zbudowana na planie krzyża złożonego z nawy, do której przylegają dwie symetryczne kaplice oraz równego korpusu szerokością prezbiterium.

  • Sobków
Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Szczepana Diakona w Mnichowie

Jednym z najciekawszych zabytków w gminie Jędrzejów jest drewniany kościół św. Szczepana w Mnichowie. Data erekcji tej parafii nie jest znana. Kościół parafialny, zachowany do dziś, ufundował ks. Maciej Józef Łubieński, właściciel dóbr Mnichów, archidiakon krakowski, budowano go od ok. 1765 do 1770 r.

  • Mnichów
Zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Małogoszczu

Powstał on w latach 1591-1595. Świątynia utrzymana jest późnorenesansowym stylu. Znajduje się w niej krucyfiks – uważany za cudowny i relikwie św. Stanisława. Pierwotny kościół był drewniany, obecny murowany został zbudowany staraniem ks. Jakuba Biedy Chrostkowica (Chrostkowskiego), rodem z Małogoszcza, konsekrowany 15 października 1595 r. przez biskupa chełmińskiego Piotra Tylickiego, byłego proboszcza w Małogoszczu.

  • Małogoszcz
Zespół zboru kalwińskiego w Oksie

Obecnie kościół parafialny p.w. św. Mikołaja. Budowę świątyni rozpoczął w 1569 r. Mikołaj Rej. Po jego śmierci w 1570 r., budowę kontynuował syn Andrzej. W tym samym roku została ona ukończona i oddana do użytku jako zbór kalwiński. Obok zboru Andrzej Rej wybudował szkołę kalwińską, która przez dziesiątki lat kształciła miejscową młodzież kalwińską.

  • Oksa