Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
Świętokrzyska Kolej Dojazdowa "Ciuchcia Expres Ponidzie" w Jędrzejowie

Trasa zbytkowej kolejki (Jędrzejów-Pińczów-Jędrzejów) przebiega przez przepiękne tereny turystyczno-krajoznawcze Ponidzia. Historia powstania Kolei Jędrzejowskiej sięga I wojny światowej. W lutym 1915 roku wojska austriackie wybudowały pierwszy odcinek polowej linii wąskotorowej o prześwicie 600 mm od Jędrzejowa do Motkowic.

  • Jędrzejów, ul. Dojazd 1
  • 041 386- 22-55