Logo
 • PTTK Jędrzejów
 • Logo powiatu jędrzejowskiego
 • ROT
Dwór szlachecki z parkiem z XVIII wieku w Kotlicach Nowych

Obecnie funkcjonuje jako gospodarstwo agroturystyczne Agropark Dworek pod Lipą. Pierwsza wzmianka o dworze pochodzi z 1762 roku. Prawdopodobnie został on zbudowany na miejscu starszej budowli i stał tam do roku 1911.

 • Kotlice Nowe 54
 • 041 387 92 23
Pałac Wielowieyskich w Lubczy

Pałac eklektyczny został zbudowany w drugiej połowie XIX w., z wykorzystaniem murów dworu z XVIII w., jest piętrowy , z portykiem kolumnowym w wielkim porządku, otacza go park. Pałac w Lubczy, pochodzący z XVIII w., został gruntownie przebudowany przez Wielowiejskich w XIX w.

 • Lubcza, Droga Wojewódzka 768
Ruiny zamku Kmitów w Mokrsku Górnym

Ruiny zamku pochodzą z XVI w. i położone są na sztucznym wzniesieniu otoczonym fosą, wśród przepięknych podmokłych nadnidziańskich łąk. Pierwotny gotycki zamek zbudował w końcu XIV w. ród Jelitczyków - kasztelan radomski Klemens z Mokrska oraz jego syn podstoli krakowski Florian.

 • Mokrsko Górne
Zamek Rycerski w Sobkowie

Zespół fortalicji w Sobkowie wziesiony przez Stanisława Sobka w latach 1560-1570. Jego kształt i charakter nie mają odpowiednika w Polsce. Zbudowany na planie nieregularnego prostokąta z niewielkimi basztami, na norożach posiada obszerny majdan, pośrodku którego stał pierwotny dwór Sobkowskich.

 • Sobków, ul. Sobka 15
 • 41 387 11 36
Zespół Dworski w Desznie

Położony w północno-zachodniej części wsi Deszno. Dworek jest budynkiem murowanym, wybudowanym na planie prostokąta, piętrowy. Obecny dwór wybudowany został prawdopodobnie w latach osiemdziesiątych XIX wieku.

 • Deszno
Zespół dworski w Raszkowie

Dwór z XVIII wieku, wielokrotnie przebudowany. Obok dobrze zachowana stajnia i spichlerz oraz ruiny innych zabudowań folwarcznych. Obecnie w rękach prywatnych. Na przełomie XVIII i XIX stulecia właścicielem Raszkowa był Stanisław Kostka Wielogłowski, który przebudował istniejący wcześniej dwór.

 • Raszków
Zespół dworski w Rożnicy

Położony na niewielkim wzniesieniu pałac w Rożnicy zbudowany został w 1900 r. przez rodzinę Badeni na wzór włoskich, renesansowych willi. W 1920 r. przy pałacu powstały oficyny, przypominające dworki. Wśród swoich 43 pomieszczeń obiekt posiadał: kaplicę, salę balową, trzy tarasy, jadalnię, gabinet i kancelarię.

 • Rożnica
Zespół dworski zwany pałacem Byszewskich w Słupi

Dworek ten powstał w XVIII wieku, obecnie jest siedzibą władz samorządowych gminy Słupia. Dwór na początku XX wieku został rozbudowany .Patrząc na niego z daleka, wydaje się, że czas zatrzymał się w miejscu i za chwilę na schodach ukaże się dziedzic, aby zobaczyć, co dzieje się we wsi.

 • Słupia 257
 • 041 381 60 24
Zespół podworski w Stawach

W Stawach zachowały się zespół dworski z 2. poł. XIX w. (odbudowany w dawnej formie w latach 1990-1993) oraz pozostałości parku. Powierzchnia parku wynosi ok. 2 ha. W drzewostanie występują przede wszystkim lipy, wierzby, grochodrzewy, olsze, topole, kasztanowce.

 • Stawy