Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
z

Zespół dworski w Lasochowie z ciekawą ekspozycją ukazującą jak dawniej funkcjonował dwór ziemiański

2020.07.28
Rozmiar tekstu:A-A+

     W Lasochowie w gminie Małogoszcz, znajduje się unikalny zespół dworski z XVIII-XIX w. W jego skład wchodzą: murowany dwór z lat 1750-1800, relikty zabudowań folwarcznych (stodoła, lodownia i gorzelnia) oraz tzw. obwodnicowy park, otoczony kanałami łączącymi się ze stawami.
Spacerując po parku można dojść do izby tradycji, ulokowanej w dawnej stodole i wozowni. Od wejścia gości witają stare fotografie, ukazujące trzy sąsiadujące ze sobą majątki ziemskie: Lasochów, Mieronice i Zakrzów.
Ekspozycja została urządzona w nawiązaniu do dawnego przeznaczenia tego miejsca czyli do stajni. Wydzielono tematyczne boksy, z których każdy stanowi odrębną całość. Obrazują życie codzienne w majątku ziemskim, m.in. rozrywki dworskie, w tym polowania, kuchnię, higienę i zdrowie oraz różne prace gospodarskie, jak uprawę roli, wypiek chleba, obróbka skóry: rymarstwo i szewstwo; obróbka drewna: stolarstwo, bednarstwo i ciesielstwo, tkactwo oraz hodowla ryb. W jednym z pomieszczeń zrekonstruowana została izba chłopska z piecem chlebowym i oryginalnym wyposażeniem z epoki.
Zgromadzone w izbie tradycji eksponaty ukazują, jak dawniej funkcjonował dwór ziemiański, jak wyglądała praca na roli, jakich używano narzędzie.
Przejażdżka do Lasochowa może być również doskonałą okazją, by wyruszyć na malowniczy pieszy niebieski szlak turystyczny, który z prowadzi z Jędrzejowa do Żarczyc Dużych, gdzie urodził się ks. Stanisław Konarski. Można również odwiedzi Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach.
Majątek ziemski w Lasochowie ma długą i ciekawą historię. Na początku XIX w. dobra te dzierżawiła rodzina Żeromskich. Tu przyszedł na świat ojciec Stefana Żeromskiego, Wincenty Żeromski. Pod koniec XIX w. majątek trafił w ręce Antoniego Grabowskiego, który był jego ostatnim właścicielem. Po 1945 r. na bazie dworskiej posiadłości powstało Państwowe Gospodarstwo Rolne. W 1999 r. zabudowania podworskie kupił Leszek Stypuła. W 2001 r. powstało nowoczesne gospodarstwo rybackie, które obecnie ma ok. 250 ha stawów i ponad 130 ha ziemi rolnej, rozlokowanych w trzech sąsiadujących ze sobą gminach powiatu jędrzejowskiego: Małogoszcz, Nagłowice i Oksa. Chlubą prowadzonej tutaj hodowli jest karp z Oksy, wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz uhonorowany znakiem jakość Tradycja.

żródło: www.jedrzejowska.net

fot. Wikipedia