Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
z

Ukończono prace nad rekonstrukcją kapliczki na klasztornym cmentarzu parafialnym w Jędrzejowie

2021.01.04
Rozmiar tekstu:A-A+

Na cmentarzu parafii bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie zakończyła się rekonstrukcja kaplicy z czasów I wojny światowej.
Kaplica na klasztornym cmentarzu powstała w 1915 r. Zbudowali ją pracownicy austriackiej kolejki polowej (późniejsza kolej wąskotorowa), obsługującej wojska rozlokowane wzdłuż Nidy, którędy od jesieni 1914 do późnej wiosny 1915 r. przebiegał front rozdzielający armie austriacką i rosyjską. Kaplica stanęła na nowo utworzonym cmentarzu parafialnym, a właściwie w obrębie jego wojennej kwatery, gdzie chowano żołnierzy poległych w czasie walk. Budowla miała swój charakter symboliczny, gdyż na jej frontowej ścianie umieszczono napis: „Endstation”, co oznacza: „stacja końcowa”. Cmentarna kaplica była więc symboliczną stacją końcową ludzkiego żywota.
W niezmienionym kształcie budowla przetrwała do połowy lat 80. XX w., kiedy to wpisano ją do rejestru zabytków (razem z cmentarzem wojennym). Wtedy też konserwator zabytków zalecił przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych, bo kaplica była w fatalnym stanie technicznym. Konserwację wykonano w latach 1985-1986, ale jak zanotował ówczesny przeor klasztoru Cystersów o. Aleksy Chalcarz, w miejsce dawnej stanęła praktycznie nowa budowla. Wtedy też dość mocno zmodyfikowany został kształt budowli.
W ostatnich latach stan kaplicy znów się pogorszył, dlatego też Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe zaczęło organizować kwesty na jej kolejną renowację. Do tych działań włączyło się opactwo cysterskie oraz gmina Jędrzejów. W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej, potrzebnej do złożenia wniosku do ministerstwa kultury o dofinansowanie renowacji, udało się dotrzeć do wielu dokumentów źródłowych, na podstawie których oszacowano skalę zmian dokonanych w latach 80. XX w. Wtedy też zapadła decyzja o potrzebie rekonstrukcji kaplicy w jej pierwotnym kształcie.
Po uzyskaniu dofinansowania z ministerstwa kultury, kilka miesięcy temu rozpoczęto prace rekonstrukcyjne. Kaplica odzyskała dawny kształt, a jej niepowtarzalny urok podkreślają detale architektoniczne: sygnaturka umiejscowiona nie na środku, lecz na końcu dachu, charakterystyczne oblamówki wokół otworów okiennych i drzwiowych oraz kamienne kule na cokołach przed wejściem do budowli.

źródło: www.jedrzejowskanet.pl