Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
z

Pierwszy etap prac renowacyjnych w jędrzejowskim klasztorze zakończony

2018.12.13
Rozmiar tekstu:A-A+

 W klasztorze oo. Cystersów w Jędrzejowie zakończył się pierwszy etap prac przy renowacji kaplicy bł. Wincentego Kadłubka, dzwonnicy i bramie wjazdowej od strony Laskowa.

Kiedy w kaplicy bł. Wincentego Kadłubka stały jeszcze rusztowania, spotkaliśmy tam Katarzynę Nowak i Marcina Cibę z firmy konserwatorskiej Veritas Arte, szefów zespołu konserwatorów, którzy w tym roku pracowali na terenie opactwa.

– Przyznam się, że kiedy z rusztowań oglądałem polichromię na sklepieniu kaplicy, to wpadłem trochę w popłoch. Okazało się, że malowidło barokowe jest przemalowane w 100 proc., a pod spodem w małych odkrywkach nie ma nic poza czernią, sadzą i brudem. Pomyślałem wówczas, że freski autorstwa Andrzeja Radwańskiego w ogóle się nie zachowały i trzeba będzie ratować te nienajlepsze jakości przemalowania. Finał naszych prac jest radosny, bowiem okazało się, że pod tym wszystkim freski się znajdują i udało się uratować 90 proc. oryginału – mówi Marcin Ciba.

Karolina Nowak podkreśla, że freski przedstawiają przybycie Kadłubka do Jędrzejowa, a jednym z najciekawszych elementów jest przedstawienie samego założenia klasztornego: – Freski postawiły kilka ciekawych znaków zapytania przed nami jako badaczami. Udało się rozpoznać elementy architektoniczne występujące obecnie, ale i takie, których aktualnie nie ma, co sugeruje, że nastąpiły przekształcenia, których potwierdzenia należy szukać przez badania archeologiczne.

Górna część fresków obejmuje część stricte teologiczną z aniołami i sferą niebiańską, iluzyjnym gzymsem oddzieloną od części ziemskiej, zawierającą wybrane elementy z życia Kadłubka, na jednym z nich Radwański namalował jego przybycie do jędrzejowskiego opactwa.

źródło: www.jedrzejowska.net.

fot. (www.jedrzejowska.net)