Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
z

Jędrzejowskie Opactwo oo. Cystersów otrzymało kolejne pieniądze na renowację

2019.02.27
Rozmiar tekstu:A-A+

 Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskało niemal milion złotych na kontynuację prac konserwatorskich przy dzwonnicy i kaplicy błogosławionego Wincentego Kadłubka.

580 tysięcy złotych otrzymało jędrzejowskie archiopactwo na rewitalizację dzwonnicy oraz części ogrodzenia z bramą i reliktami dawnej furty. Trochę mniejszą kwotę, bo 410 tysięcy, Cystersi pozyskali na II etap prac: konserwacji technicznej i estetycznej polichromii, wystroju i wyposażenia nawy północnej wraz z kaplicą błogosławionego Wincentego Kadłubka.

W zeszłym roku udało się zakończyć prace przy ołtarzu i obrazach namalowanych przez Andrzeja Morawskiego, słynnego malarza kościelnej polichromii doby baroku, którego freski znajdują się między innymi w Kościele Mariackim. Archiopactwo Cystersów będzie pięknie odnowione W zeszłym roku Ministerstwo przyznało pierwszą pulę pieniędzy, a w tym roku drugą. W zeszłym roku udało się dokonać konserwacji kondygnacji oraz dzwonnicy od strony północnej. Za pozyskane pieniądze będzie możliwość kontynuowania prac także przy Bramie Lubomirskich, na której zwieńczeniu planowana jest rekonstrukcja 3 rzeźb świętych: świętego Benedykta/Bernarda, świętego Wojciecha i błogosławionego Wincentego. Za te pieniądze planowana jest również odnowa zabytkowego muru z reliktami furty. W samym kościele prace konserwatorskie obejmą między innymi kaplicę. Dojdzie do renowacji polichromii Andrzeja Radwańskiego, sztukaterii, nastawy ołtarzowej i samego ołtarza, a także kraty oddzielającej kaplice od nawy kościoła. 

Rozpoczęcie II etapu prac planowane jest na maj tego roku, a ich zakończenie na październik. Realizacja zadań zależy jednak od wielu czynników między innymi od warunków atmosferycznych.

źródło: www.echodnia.eu