Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
z

II Terenowa Gra Miejska Śladami Niepodległości

2017.10.20
Rozmiar tekstu:A-A+

 Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca w Jędrzejowie organizuje z okazji Święta Niepodległości II edycję Terenowej Gry Miejskiej pt: „Śladami Historii” adresowaną do dzieci i młodzieży szkolnej. Patronat nad grą objął Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek. Serdecznie zapraszamy do udziału! Poniżej zamieszczamy regulamin uczestnictwa. Uwaga! Liczba uczestników jest ograniczona!

II Terenowa gra miejska Śladami niepodległości pt.: „Raduje się serce, raduje się dusza…”

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Jędrzejowie informuje, że zbliża się 11 listopada 2017 r. i 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada, to zarazem Święto Niepodległości.   Drogi do Niepodległości były długie i krwawe.

Na naszym terenie toczono walki w okresie powstania kościuszkowskiego, listopadowego, styczniowego jak również podczas I i II wojny światowej. To przez nasze tereny szli żołnierze I Kompanii Kadrowej w sierpniu 1914 roku.   

W dniu 12 listopada 2017 roku (niedziela) już po raz drugi zapraszamy wszystkie chętne gromady zuchowe, drużyny harcerskie oraz uczniów szkół z całego terenu powiatu jędrzejowskiego, rodziny, rodziny z dziećmi, grupy przyjaciół do udziału w Rajdzie Niepodległości w Jędrzejowie. Będzie on miał charakter gry miejskiej pt.: „Raduje się serce, raduje się dusza.”…              

Regulamin:

- Gra terenowa zwana dalej Grą odbędzie się w dniu 12 listopada 2017 roku.

- Organizatorem jest Komenda Hufca ZHP w Jędrzejowie, Urząd Miejski w Jędrzejowie, NADIR Jędrzejów.

- Gra odbędzie się na wyznaczonym obszarze miasta Jędrzejowa.

- Gra przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży szkolnej, rodzin, rodzin z dziećmi, grup przyjaciół z terenu powiatu jędrzejowskiego. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna.

- Koszty uczestnictwa w Grze pokrywane są przez uczestników w dniu imprezy. Wpisowe w wysokości 2 zł od osoby należy wpłacić na starcie skarbnikowi Komendy Hufca.- 

- Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

Celem gry jest popularyzowanie turystyki pieszej miejskiej oraz poznawanie historii regionu. Celem podrzędnym jest zdobycie jak największej ilości punktów i ukończenie Gry. Uczestnicy Gry wcielą się w żołnierzy - zwiadowców, uczestników I wojny światowej.  Będą wyposażeni w mapy i karty scenariuszowe. Będą musieli odnaleźć 6 zaznaczonych na mapach punktów i zmierzyć się z zadaniami zwiadowczymi. Zadaniem grup rajdowych będzie zebranie wszystkich fragmentów hasła i złamanie kodu. To przybliży drużynę do zwycięstwa. Drużyny  powinny liczyć 3/6 uczestników, w tym jedna osoba pełnoletnia

Zgłoszenia powinny być dokonane do 31 października 2017 r. Telefony kontaktowe: 507 810 759,663 239 164,514 268 499, osobiście - biuro Komendy Hufca ul. Armii Krajowej 9, p.326, w godz. 8.00~ 16.00 od pn.~pt. lub mail: zhpjedrzejow@wp.pl

Maksymalna liczba osób biorących udział w Grze ~ 100 osób. W przypadku przekroczenia liczby uczestników, liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.

Każda drużyna powinna posiadać przybory do pisania, telefon komórkowy z funkcją fotografowania lub aparat fotograficzny. Miejscem startu jest parking przy cmentarzu Świętej Trójcy w Jędrzejowie, godz. 10.00- 11.00. Każda drużyna może przygotować znicz z własną modlitwą lub wpisem, aby pozostawić go przy wybranej mogile lub pomniku.

W momencie startu każda drużyna otrzymuje pakiet startowy, mapkę miasta oraz kartę zadań [scenariuszową] do wykonania wraz ze wskazówkami. Całą trasę drużyny pokonują razem, bez rozdzielania się. Po przybyciu na określoną w momencie startu metę, należy oddać obsłudze Gry wypełnioną kartę zadań. Punkty przyznawane są za pełne odpowiedzi. Gra zostanie zakończona i podsumowana na strzelnicy w parku miejskim obok torów w Jędrzejowie

Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własne ryzyko. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z potwierdzeniem, że każdy zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w regulaminie wyrażeniem przez każdego zgody na przetwarzanie przez organizatorów ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 r. (Dz.U nr 133 poz. 883)

Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek (chleb, kiełbaski na ognisko, herbata). Organizatorzy zapewniają nagrody.

źródło: www.umjedrzejow.pl