Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
z

Bardzo ciekawe odkrycie w zabytkowym kościele św. Mikołaja w Imielnie

2020.11.23
Rozmiar tekstu:A-A+

Podczas wymiany posadzki w romańskim kościele św. Mikołaja w Imielnie odkryto fundamenty starszej świątyni, które są wstępnie datowane na początek XII w.


W kościele w Imielnie prowadzona jest termomodernizacja. Fundusze na ten cel otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Zakres robót, realizowanych już od trzech lat, jest dostosowany do wymogów stawianych obiektom zabytkowym, do jakich zalicza się świątynia w Imielnie. Do tej pory wymieniono wszystkie okna, ocieplono stropy, zmodernizowano drzwi główne i boczne oraz zamontowano ogrzewanie podłogowe. Z tym ostatnim przedsięwzięciem wiązała się konieczność zmodernizowania kotłowni na ekologiczną oraz zainstalowanie pompy ciepła. Dodatkowo wykonano jeszcze inne roboty, wymieniono instalację elektryczną i nagłośnieniową oraz położono nową posadzkę.
Remont posadzki przyniósł jeszcze inny, nieoczekiwany efekt. Po jej zdjęciu zostały bowiem odkryte kompletne fundamenty starszej świątyni.
Odkryte zostały kompletne fundamenty pierwotnego kościoła w obrębie filarów, z głównym i bocznym wejściem z kamieniami progowymi, fragmenty kamiennej posadzki. Na wysokości prezbiterium zarysowane są fragmenty absydy. To ważne i rzadkie odkrycie. Zdaniem archeologów, którzy latem w świątyni prowadzili badania, może to dowodzić, że datę powstania kościoła należy przesunąć na okres o około sto lat wcześniejszy, czyli na początek XII w. Takie są wstępne wnioski, które trzeba potwierdzić w toku bardziej szczegółowych badań. W tej chwili wykonana została pełna dokumentacja m.in. przy użyciu laserowego skanera sferycznego.
Dotychczas powstanie kościoła w Imielnie określano na początek XIII w. i wiązało z fundacją klasztoru cystersów w Brzeźnicy (Jędrzejowie).

źródło: www.jedrzejowska.net

fot. www.jedrzejowska.net