Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
Szlak im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego - kolor niebieski

We wrześniu 2013 roku został wytyczony nowy odcinek szlaku pieszego w powiecie jędrzejowskim. Jest on przedłużeniem istniejącego niebieskiego szlaku im. Ks. S.H. Konarskiego z Jedlnicy do Żarczyc Dużych (wytyczonego w 2000 r.).