Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
Galeria wsi polskiej - Ostoja Dworska

Ostoja Dworska to piękno przyrodnicze i bogactwo historyczne obszaru, który był sceną wielu ciekawych historii. Liczne miejsca dziś będące tajemniczymi ruinami, kiedyś tętniły życiem dworskim. Najstarsza wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1377r .

  • Leśnica
  • +48 663 530 787