Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
X Jędrzejowskie spotkania chóralne
27.11.2021

27 listopada o godz. 16:00 w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbędą się X Jędrzejowskie Spotkania Chóralne, pod hasłem "Od Krakowa Goście jadą".

  • Jędrzejów, al. J. Piłsudskiego 3
"Razem czy osobno? Trudne relacje malarstwa i fotografii" - wykład
02.12.2021

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie i Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zapraszają na wykład, podczas którego przyjrzymy się różnym - nieraz bardzo ciekawym i zaskakującym - związkom malarstwa z fotografią.

  • Jędrzejów, al. J. Piłsudskiego 3