Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
Pamiątki - Muzeum im. Przypkowskich

Odwiedzając Jędrzejów, a dokładniej Muzeum im. Przypkowskich, można tu nabyć szereg ciekawych pamiątek.

  • Jędrzejów, plac Kościuszki 7-8