Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
NZOZ Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie

Po reformie administracyjnej państwa i utworzeniu powiatów w 1999 roku. zaistniała konieczność reformy struktury służby zdrowia na terenie województwa świętokrzyskiego. Zespól Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie został przekazany jednostce samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, a uprawnienia organu założycielskiego przejął powiat jędrzejowski.

  • Jędrzejów, ul. Małogoska 25