Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu

Położony w północnej części województwa świętokrzyskiego, zajmuje powierzchnię 985,75 km². W jego granicach znajduje się m.in. część gminy Małogoszcz, a zwłaszcza leżące w północnej części gminy kompleksy leśne porozdzielane łąkami, torfowiskami i wrzosowiskami. Obszar utworzono w celu ochrony wód podziemnych i powierzchniowych.

  • Małogoszcz
Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu

Leży w Niecce Nidziańskiej (południowo-zachodnia część województwa świętokrzyskiego i północna część małopolskiego). W województwie świętokrzyskim zajmuje powierzchnię 40333 ha, w tym cześć gmin: Imielno, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska i Wodzisław.

  • Imielno - Sędziszów - Słupia Jędrzejowska - Wodzisław
Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Położony jest w zachodniej i centralnej części województwa świętokrzyskiego. Zajmuje powierzchnię 690,9 km² i obejmuje obszar gminy Oksa oraz częściowo m.in. gmin: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz i Sobków. Z grobli dzielącej dwa stawy widoczny jest bardzo ładny krajobraz po schodniej stronie rozciąga się tafla wody jednego ze stawów. W dali na przeciwległym brzegu, grupa kilkuletnich drzew. Brzegi porośnięte sitowiem.

  • Jędrzejów - Oksa - Imielno - Słupia