Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
Rezerwat przyrody Gaj

Jest to rezerwat florystyczny, znajdujący się na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w kompleksie leśnym koło Jędrzejowa, nazywanym potocznie Gajem. Występuje tu obuwik pospolity (cypripedium calceolus), czyli bylina z rodziny storczykowatych. Obuwik ma pofałdowane, jajowate liście, duże i barwne kwiaty o warżce rozdętej w kształcie trzewiczka.

  • Jędrzejów
Rezerwat przyrody Lubcza

Jest to rezerwat florystyczny, znajdujący się na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w kompleksie leśnym wzgórza Okrąglica. Rezerwat zajmuje powierzchnię około 6,5 ha. Występują tu rzadkie rośliny o pochodzeniu stepowym, szczególnie miłek wiosenny.

  • Lubcza