Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
Obszar Natura 2000: Dolina Nidy

Należy do niego obszar, jaki wyznacza dolina rzeki Nidy o szerokości 2-3 km, a wyjątkowo 6 km (koło Umianowic, gdzie tworzy się delta wsteczna). Charakterystyczne dla doliny Nidy są meandry rzeczne i starorzecza. Na znacznym obszarze występują też łąki przechodzące w miejscach zabagnionych w turzycowiska.

  • Sobków - Imielno