Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
Rezerwat przyrody Gaj

Jest to rezerwat florystyczny, znajdujący się na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w kompleksie leśnym koło Jędrzejowa, nazywanym potocznie Gajem. Występuje tu obuwik pospolity (cypripedium calceolus), czyli bylina z rodziny storczykowatych. Obuwik ma pofałdowane, jajowate liście, duże i barwne kwiaty o warżce rozdętej w kształcie trzewiczka.

  • Jędrzejów
Rezerwat przyrody Lubcza

Jest to rezerwat florystyczny, znajdujący się na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w kompleksie leśnym wzgórza Okrąglica. Rezerwat zajmuje powierzchnię około 6,5 ha. Występują tu rzadkie rośliny o pochodzeniu stepowym, szczególnie miłek wiosenny.

  • Lubcza
Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Położony jest w zachodniej i centralnej części województwa świętokrzyskiego. Zajmuje powierzchnię 690,9 km² i obejmuje obszar gminy Oksa oraz częściowo m.in. gmin: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz i Sobków. Z grobli dzielącej dwa stawy widoczny jest bardzo ładny krajobraz po schodniej stronie rozciąga się tafla wody jednego ze stawów. W dali na przeciwległym brzegu, grupa kilkuletnich drzew. Brzegi porośnięte sitowiem.

  • Jędrzejów - Oksa - Imielno - Słupia