Logo
  • PTTK Jędrzejów
  • Logo powiatu jędrzejowskiego
  • ROT
Ruina Bożnicy w Wodzisławiu

Synagoga została zbudowana w pierwszej połowie XVII wieku. Początkowo przypuszczano, że została wybudowana w drugiej połowie XVI wieku jako zbór kalwiński i dopiero około 1620 oddana wodzisławskiej gminie żydowskiej, lecz ostatnie badania nie potwierdziły tego.

  • Wodzisław