Co zobaczyć

Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy

Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy

Obejmujący część Wyżyny Kieleckiej i Niecki Nidziańskiej. Park zajmuje powierzchnię 20505 ha (oraz 11124 ha otuliny), a w jego skład wchodzą: miasto i gmina Kielce, miasto i gmina Chęciny oraz gminy Piekoszów i Sitkówka-Nowiny w powiecie Kielce, miasto i gmina Małogoszcz i gmina Sobków w powiecie Jędrzejów.
Kozubowski Park Krajobrazowy

Kozubowski Park Krajobrazowy

Leżący w Niecce Nidziańskiej, obejmujący trzy mezoregiony: Garb Wodzisławski, Dolina Nidy, Płaskowyż Proszowicki. Kozubowski Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 6613 ha. Należą do niego tereny gmin: Imielno w powiecie jędrzejowskim, Pińczów, Michałów, Działoszyce i Złota w powiecie pińczowskim oraz Czarnocin w powiecie Kazimierza Wielka.
Nadnidziański Park Krajobrazowy

Nadnidziański Park Krajobrazowy

Leżący w Niecce Nidziańskiej, obejmuje mezoregiony: Dolina Nidy, Garb Pińczowski, Niecka Solecka, Pogórze Szydłowskie, Płaskowyż Jędrzejowski, Garb Wodzisławski. Park zajmuje powierzchnię 23164 ha (oraz 26011 ha otulina), a w jego skład wchodzą: gmina Imielno w powiecie Jędrzejów, miasto i gmina Pińczów oraz gminy Kije, Michałów i Złota w powiecie Pińczów, gminy Wiślica, Nowy Korczyn i Busko-Zdrój w powiecie Busko-Zdrój, gmina Opatowiec w powiecie Kazimierza Wielka oraz gmina Chmielnik w powiecie Kielce.