Co zobaczyć

Zespół podworski w Motkowicach

Zespół podworski w Motkowicach

W Motkowicach znajdują się pozostałości zespołu dworskiego Lanckorońskich z 1777 r., spalonego w 1945 r. Murowane, czworoboczne podwórze gospodarcze zamknięte jest z trzech stron stodołami, z czwartej, od południa mniejszym budynkiem spichlerza, po bokach, którego znajdują się bramy wjazdowe.
Zespół podworski w Stawach

Zespół podworski w Stawach

W Stawach zachowały się zespół dworski z 2. poł. XIX w. (odbudowany w dawnej formie w latach 1990-1993) oraz pozostałości parku. Powierzchnia parku wynosi ok. 2 ha. W drzewostanie występują przede wszystkim lipy, wierzby, grochodrzewy, olsze, topole, kasztanowce.
Zespół zboru kalwińskiego w Oksie

Zespół zboru kalwińskiego w Oksie

Obecnie kościół parafialny p.w. św. Mikołaja. Budowę świątyni rozpoczął w 1569 r. Mikołaj Rej. Po jego śmierci w 1570 r., budowę kontynuował syn Andrzej. W tym samym roku została ona ukończona i oddana do użytku jako zbór kalwiński. Obok zboru Andrzej Rej wybudował szkołę kalwińską, która przez dziesiątki lat kształciła miejscową młodzież kalwińską.