Logo
 • PTTK Jędrzejów
 • Logo powiatu jędrzejowskiego
 • ROT

Szlak im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego - kolor niebieski

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Pieszy
  • Trudność trasy:
   Dla początkujących
  • Przebieg trasy:
   jędrzejowski
  • Miejscowości na trasie:
   Jędrzejów-Złotniki-Żarczyce Duże-Małogoszcz-Góra Czubatka-Jedlnica
  • Atrakcje na trasie:
   Muzeum im. Przypkowskich, Archiopactwo Cystersów, Rezerwat Przyrody "Gaj"
  • Długość trasy:
   46,5 km
  • Region turystyczny:
   Jędrzejów i okolice
  • Nazwa organizatora:
   Oddział PTTK w Kielcach, Stowarzyszenie im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego
  • Dane organizatora:
   , 0
  • Opinie turystówZwińRozwiń

  Komentarze (~)


  Opis

   We wrześniu 2013 roku został wytyczony nowy odcinek szlaku pieszego w powiecie jędrzejowskim. Jest on przedłużeniem istniejącego niebieskiego szlaku im. Ks. S.H. Konarskiego z Jedlnicy do Żarczyc Dużych (wytyczonego w 2000 r.). Po przedłużeniu dalej szlak biegnie z Żarczyc przez Wygnanów, Złotniki, Mniszek, Chorzewę do Jędrzejowa. Pomysłodawcą pierwszego odcinka szlaku tj. z Jedlnicy do Żarczyc było Stowarzyszenie im. Ks. S. H. Konarskiego w Żarczycach Dużych, które realizowało zadanie we współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym. Natomiast realizacja inicjatywy przedłużenia szlaku była możliwa dzięki Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie i Starostwa Powiatowego, które były wnioskodawcą projektu unijnego w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

  Długość całego szlaku turystycznego wynosi 46,5 km, z tego też względu warto podzielić wędrówkę na dwa etapy, np. z Jędrzejowa do Żarczyc Dużych oraz z Żarczyc Dużych do Jedlnicy. Szlak turystyczny koloru niebieskiego posiada specyficzny charakter. Pierwszy etap, z Jędrzejowa do Żarczyc Dużych, biegnie zazwyczaj polami i lasami przez Płaskowyż Jędzrejowski i dolinę Białej Nidy. Druga część od Żarczyc Dużych do Jedlnicy, posiada charakter górski. Znajdziemy tu rozległe panoramy, bogactwo krajobrazu i przyrody południowej części Gór Świętokrzyskich.

  Opis szlaku:

   Jędrzejów – Złotniki – Żarczyce Duże – Małogoszcz – g. Czubatka – Jedlnica (45,5km.)

  0km – szlak rozpoczyna się przy Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie (Plac Tadeusza Kościuszki)

  0,2km – 2km – przechodzimy wzdłuż ulicy 11 Listopada w Jędrzejowie

  2km - po przejściu 2km skręcamy w prawo w ul. Wilanowską, po prawej stronie mijamy budynek Nadleśnictwa w Jędrzejowie a następnie z lewej strony Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie

  2,5km – skręcamy w prawo gdzie droga prowadzi nas do kładki nad drogą ekspresową „S78”

  3km – mijamy początek zabudowań miejscowości Wilanów

  4km – skręcamy w lewo na końcu miejscowości Wilanów

  4,8km – przejście obrzeżami kompleksu leśnego, w którym znajduje się Rezerwat Przyrody „Gaj”

  4,8-5km – wędrujemy skrajem lasu, po dojściu do drogi ubitej skręcamy w lewo

  6,5km – wychodzimy z lasu, szlak prowadzi nas prosto szeroką drogą przez pola, na horyzoncie widoczne stare obumarłe drzewo ze znakiem szlaku

  8,5km – dochodzimy do przysiółku Załącze – Chorzewa gdzie po dojściu do skrzyżowania asfaltowych dróg skręcamy w prawo do miejscowości Chorzewa

  9,5km – wychodzimy z miejscowości i podążamy asfaltem w stronę lasu na horyzoncie

  12,5km – skręcamy w lewo z głównej leśnej ubitej drogi

  13,5km – po przejściu przez łąki i most na rzece Mniszek dochodzimy do tej miejscowości

  13,8km – pod koniec zabudowań Mniszka skręcamy w prawo i idziemy skrajem lasu

  15km – dochodzimy do przysiółku Dziadówki i skręcamy w prawo wędrując przez miejscowość

  15,5km – opuszczamy drogę asfaltową skręcając w lewo w drogę szutrową i kierujemy się do miejscowości Lipnica

  17km – dochodzimy do drogi asfaltowej i miejscowości Lipnica

  18,2km – dochodzimy do miejscowości Złotniki i skręcamy w prawo między kościołem p.w. Św. Joanny Beretty Moli a zabudowaniami Społecznej Szkole Podstawowej w Złotnikach

  19,2km – przechodzimy przez pola do Koloni i skręcamy w prawo na drogę asfaltową

  19,3km – przechodzimy drogą asfaltową do skrzyżowania na Wygnanów

  20,7km – na końcu zabudowań Wygnanowa przechodzimy w drogę polną

  22,1km – dochodzimy do skrzyżowania z kapliczką i drzewem – ostro skręcamy w lewo

  22,7km – po dojściu do asfaltu skręcamy w prawo i kierujemy się drogą do miejscowości Żarczyce Duże

  23,9km – na skrzyżowaniu w Żarczycach Dużych skręcamy w prawo

  24,5km – dochodzimy do skrzyżowania drogi prowadzącej do kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej oraz pomnika Ks. St. H. Konarskiego w Żarczycach Dużych

  25km – skręcamy w lewo i kierujemy się do ściany lasu

  27km – mijamy po lewej stronie młyn „Pierzchnica”

  28km – po dotarciu do skrzyżowania dróg ubitych skręcamy w prawo idąc przez Wzgórze Sabjanów

  30km – dochodzimy do miejscowości Małogoszcz na Wzgórze Babinek, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła powstańców poległych pod Małogoszczem w czasie bitwy Powstania Styczniowego

  31km – mijamy Cmentarz Wojenny z I Wojny Światowej w Małogoszczu i idziemy prosto do centrum miasta (ul. Konarskiego)

  32km – mijamy po lewej stronie kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Małogoszczu (ul. Warszawska)

  32,5km – idąc w kierunku Łopuszna napotkamy drogę asfaltową w kierunku przysiółka Dołki, skręcamy w nią (ul. Pustowojtówny)

  34km – przecinamy drogę nr 728

  36,5km – dochodzimy do drogi nr 762 i w przysiółku Dołki skręcamy w lewo w kierunku lasu, trawersujemy górę Brogowice (295m. n.p.m.)

  37,5km – idziemy wzdłuż Wiernej Rzeki (Łososiny), aż do zbiornika wodnego Zakracze na rzece Łososina (Wierna Rzeka)

  38,5km – przecinamy kładkę na rzecze Łososinie (Wierna Rzeka) skręcamy w prawo

  39,5km – znajdujemy się na grani góry Czubatka (327m. n.p.m.) - jest to pomnik przyrody nieożywionej chroniący grań skalną o długości 50m

  42,3km – po wyjściu z lasu docieramy do przysiółka Kresy gdzie dalej prosto dochodzimy do miejscowości Bolmin

  44km – po dojściu do skrzyżowania w Bolminie skręcamy w prawo a następnie idziemy prosto

  44,5km – po lewej stronie mijamy kościół parafialny w Bolminie p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

  44,5km - skręcamy w lewo skos do przysiółka Zagaje (wschodnia część Grzybów Bolmińskich)

  45km – mijając zabudowania w przysiółku Zagaje dochodzimy do Jedlnicy

  45,5km – koniec szlaku na drodze nr 762 w Jedlnicy (trasa łącząca Kielce z Małogoszczem).

   

  opracował: K. Micorek

  źródło: Przewodnik do szlaku niebieskiego "Ziemia Jędrzejowska",  www.szlakkonarskiego.jedrzejow.pl