Co zobaczyć

Gmina Słupia Jędrzejowska

Gmina Słupia Jędrzejowska

Gminę Słupia utworzono na mocy ukazu carskiego w 1864 r. Miejscowości, które wchodzą w jej obręb istniały oczywiście już o wiele dawniej, o czym świadczą wzmianki historyczne, dotyczące na przykład parafii słupskiej i obiechowskiej pochodzące z XIV w. Ze wsi Sprowa wywodził się jeden z najznamienitszych rodów w XIV i XV-wiecznej Małopolsce: Odrowążów-Sprowskich.