Co zobaczyć

Obiechów

Obiechów

Na podstawie wzmianek historycznych istnienie Obiechowa można datować na wiek XIII, kiedy to w 1215r. Krystyn (Krzysztof) z Obiechowa postawił kościół w Gawluszowicach ( obecnie Gałuszowice). W roku 1395 10 lutego, Władysław Jagiełło zatwierdził aktem w Sączu sprzedaż wsi Obiechów, Węgrzynów i Jasiennicy (Jasieńca) przez Gaworka i Jakusza ze Słupca Iwanowi z Karwina za 1000 grzywien. W wieku XVII Obiechów należy do Xięskich, a wieku XVIII właścicielami majątku była rodzina Mieroszewskich.