Co zobaczyć

Korytnica

Korytnica

Wieś położona pośród pasm wzgórz Sobkowsko – Korytnickich. Jednym z spośród tych wzgórz jest Góra Łysa drugim pasmem Góra Grodziskowa. Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od koryt rzek Nidy i Czarnej Nidy. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1224 r., kiedy to Książe sandomierski Leszek Biały nadał w Korytnicy przywilej dla klasztoru jędrzejowskiego podczas zjazdu rycerskiego.