Co zobaczyć

Gmina Imielno

Gmina Imielno

Data powstania Imielna nie została uwieczniona w dokumentach, jednak na pewno istniało ono już w XII w., skoro w połowie tego stulecia powstał kościół pod wezwaniem św. Mikołaja. Jako pierwsi właściciele wymieniani są Porajowie, rycerski ród pieczętujący się herbem Róża. Z tego rodu wywodziło się wielu znakomitych mężów, wśród nich bł. Wincenty Kadłubek, który pochodził z okolic Opatowa.