Co zobaczyć

Kościół św. Piotra i Pawła w Mierzwinie

Kościół św. Piotra i Pawła w Mierzwinie

Istnienie wcześniejszego kościoła w Grudzynach wykluczało budowę nowego kościoła w Mierzwinie. Podanie mówi, że co murarze w dzień zbudowali w Mierzwinie nocą było rozebrane. Najstarsza wzmianka źródłowa o jego istnieniu pochodzi z 1326 r. Obecny kościół św. Piotra i Pawła wzniesiony został w końcu XVI w. z fundacji Jerzego Niemsty Kuli.
Kościół św. Piotra i Pawła w Piotrkowicach

Kościół św. Piotra i Pawła w Piotrkowicach

Pierwsza wzmianka źródłowa o parafii i kościele pochodzi z 1326 r. Obecny kościół został zbudowany w latach 1677-1682 w stylu wczesnobarokowym z fundacji Jerzego Morskiego. Jest on murowany, był konsekrowany w 1690 r., przez biskupa Stanisława Szembeka, sufragana krakowskiego.
Kościół św. Piotra i Pawła w Sędziszowie

Kościół św. Piotra i Pawła w Sędziszowie

Pierwsza źródłowa informacja o kościele i parafii pochodzi z 1326 r. Pierwotny kościół był drewniany, po jego spaleniu wzniesiono w 1663 r. nowy drewniany kościół. Następny murowany kościół zbudowano w latach 1771-1786 z fundacji starosty rogowskiego Stanisława Oraczewskiego i dziedziczki Sędziszowa Urszuli z Morstinów Dembińskiej.
Kościół Wszystkich Świętych w Złotnikach

Kościół Wszystkich Świętych w Złotnikach

W kościele w Złotnikach ochrzczony został Hieronim Franciszek Konarski, do historii przeszedł pod przyjętym po wstąpieniu do zakonu pijarów imieniem Stanisław. Był jednym z najwybitniejszych Polaków XVIII wieku, prekursorem oświecenia, twórcą nowoczesnej szkoły dla szlachty Collegium Nobilium, reformatorem szkolnictwa, autorem dzieła "O skutecznym rad sposobie", w którym zawarł program reform państwa.
Kozubowski Park Krajobrazowy

Kozubowski Park Krajobrazowy

Leżący w Niecce Nidziańskiej, obejmujący trzy mezoregiony: Garb Wodzisławski, Dolina Nidy, Płaskowyż Proszowicki. Kozubowski Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 6613 ha. Należą do niego tereny gmin: Imielno w powiecie jędrzejowskim, Pińczów, Michałów, Działoszyce i Złota w powiecie pińczowskim oraz Czarnocin w powiecie Kazimierza Wielka.
Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu

Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu

Leży w Niecce Nidziańskiej (południowo-zachodnia część województwa świętokrzyskiego i północna część małopolskiego). W województwie świętokrzyskim zajmuje powierzchnię 40333 ha, w tym cześć gmin: Imielno, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska i Wodzisław.
Mokrsko Górne

Mokrsko Górne

Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z lat 1317-1330, której dziedzicem był Piotr Jelita, późniejszy kasztelan sandomierski mieszkający w rezydencji drewnianej znajdującej się na kopcu. Następne pokolenia rodu Mokrskich uznało rezydencję za mało wygodną i nie reprezentacyjną, dlatego też po połowie XIV w. z inicjatywy biskupa Floriana z Mokrska rozpoczęli budowę murowanego zamku na terenie rezydencji.
Muzeum Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach

Muzeum Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach

Zapraszamy do Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach, gdzie można nie tylko zapoznać się z życiem i twórczością ojca literatury polskiej, ale także bardzo wypocząć. W dworku, który wybudowała ok. 1800r. rodzina Walewskich, znajdują się m.in. Muzeum Mikołaja Reja, pokoje gościnne i punkt informacji turystycznej.
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

Muzeum posiada trzecią co do wielkości na świecie kolekcję zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych. Poza tym w muzeum znajdują się: biblioteka starodruków, obszerne zbiory ekslibrisu i grafiki, dawnej gastronomii, farmacji i fotografii, a także eksponaty związane z Legionami Polskimi.
Nadnidziański Park Krajobrazowy

Nadnidziański Park Krajobrazowy

Leżący w Niecce Nidziańskiej, obejmuje mezoregiony: Dolina Nidy, Garb Pińczowski, Niecka Solecka, Pogórze Szydłowskie, Płaskowyż Jędrzejowski, Garb Wodzisławski. Park zajmuje powierzchnię 23164 ha (oraz 26011 ha otulina), a w jego skład wchodzą: gmina Imielno w powiecie Jędrzejów, miasto i gmina Pińczów oraz gminy Kije, Michałów i Złota w powiecie Pińczów, gminy Wiślica, Nowy Korczyn i Busko-Zdrój w powiecie Busko-Zdrój, gmina Opatowiec w powiecie Kazimierza Wielka oraz gmina Chmielnik w powiecie Kielce.