Co zobaczyć

Gmina Nagłowice

Gmina Nagłowice

Gmina ta to jeden z najstarszych ośrodków osadniczych Małopolski. Pierwsza wzmianka o Nagłowicach pochodzi z 1249 r. Już jednak 3 tysiące lat temu rozwijała się tutaj kultura prasłowiańska, o czym świadczy odkrycie w Nagłowicach cmentarzyska kultury łużyckiej z 86 grobami.
Gmina Oksa

Gmina Oksa

W roku 1554 Mikołaj Rej uzyskał od króla Zygmunta Augusta zezwolenie na założenie na miejscu wsi Tworów miasta Oksza, nazwanego tak od herbu Rejów i Orzechowskich. Dzisiejsza nazwa Oksa jest zniekształconą formą właściwej nazwy Oksza, a została wprowadzona w czasie zaboru rosyjskiego.
Gmina Sędziszów

Gmina Sędziszów

Początki Sędziszowa sięgają epoki plemiennej. Nazwa miejscowości pochodzi od imienia dawnego właściciela osady – Sędzisza. W roku 1376 właścicielem Sędziszowa został „Saneczko de Sendziszow”. Wielu mieszkańców z tych okolic wzięło udział w insurekcji kościuszkowskiej.
Gmina Słupia Jędrzejowska

Gmina Słupia Jędrzejowska

Gminę Słupia utworzono na mocy ukazu carskiego w 1864 r. Miejscowości, które wchodzą w jej obręb istniały oczywiście już o wiele dawniej, o czym świadczą wzmianki historyczne, dotyczące na przykład parafii słupskiej i obiechowskiej pochodzące z XIV w. Ze wsi Sprowa wywodził się jeden z najznamienitszych rodów w XIV i XV-wiecznej Małopolsce: Odrowążów-Sprowskich.
Gmina Sobków

Gmina Sobków

Sobków został założony jako miasto w 1563 roku przez Stanisława Sobka z Sulejowa. W swej historii Sobków wielokrotnie był niszczony, całkowicie spalony w czasie walk w 1915 roku. Prawa miejskie utracił w 1869 r. Gmina Sobków położona jest na pograniczu Niecki Nidziańskiej i Wyżyny Kieleckiej.
Gmina Wodzisław

Gmina Wodzisław

Historia Wodzisławia i okolicznych miejscowości ma ponad siedemset lat. Zachowane wykazy opłat świętopietrza z I poł. XIII w. dowodzą o obecności kościoła parafialnego, a wiek XIV był okresem w którym nastąpiło kształtowanie się pierwszych zalążków miasta.
Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu

Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu

Położony w północnej części województwa świętokrzyskiego, zajmuje powierzchnię 985,75 km². W jego granicach znajduje się m.in. część gminy Małogoszcz, a zwłaszcza leżące w północnej części gminy kompleksy leśne porozdzielane łąkami, torfowiskami i wrzosowiskami. Obszar utworzono w celu ochrony wód podziemnych i powierzchniowych.
Korytnica

Korytnica

Wieś położona pośród pasm wzgórz Sobkowsko – Korytnickich. Jednym z spośród tych wzgórz jest Góra Łysa drugim pasmem Góra Grodziskowa. Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od koryt rzek Nidy i Czarnej Nidy. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1224 r., kiedy to Książe sandomierski Leszek Biały nadał w Korytnicy przywilej dla klasztoru jędrzejowskiego podczas zjazdu rycerskiego.
Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Obiechowie

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Obiechowie

Pierwsza wzmianka źródłowa o kościele i parafii w tej miejscowości pochodzi z 1215 r. Pierwotny kościół był drewniany, obecny wzniesiono w 1763 r. z fundacji Katarzyny z Dembskich Mieroszewskiej, był odnowiony i konsekrowany w 1890 r. przez biskupa Tomasza Kulińskiego.
Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Rembieszycach

Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Rembieszycach

Pierwotny drewniany kościół wzniesiony został w 1438 roku przez ród Odrowążów. W 1751 r. zbudowano nowy drewniany kościół. Po pożarze wzniesiono w 1799 r., zachowany do dziś, kościół z fundacji dziedzica Franciszka Wolskiego.