Trwa konkurs na maskotkę jędrzejowską

 Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza konkurs na projekt „Maskotki Jędrzejowskiej”, która w przyszłości będzie promować Jędrzejów. Inicjatorem konkursu jest „Turystyczny Jędrzejów”. Konkurs ma charakter otwarty - jest adresowany do dzieci i dorosłych. Nagroda główna to 1000 zł.

Regulamin konkursu plastycznego pod nazwą „Maskotka Jędrzejowska”:

Postanowienia ogólne:

1.Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza konkurs plastyczny pn.” Maskotka Jędrzejowska”.

2.Organizatorami konkursu są: Burmistrz Miasta Jędrzejowa, portal Turystyczny Jędrzejów oraz Centrum Kultury w Jędrzejowie.

3.Patronat medialny nad konkursem objęła Gazeta Jędrzejowska oraz Telewizja Świętokrzyska.

4.Konkurs ma na celu stworzenie projektu graficznego postaci Maskotki Jędrzejowskiej, która będzie wykorzystywana do promocji Miasta i Gminy Jędrzejów.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami mogą być zarówno osoby dorosłe, jak również dzieci i młodzież.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

- Prace konkursowe (wraz z załącznikiem nr 1 i 2) należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Centrum Kultury w Jędrzejowie, (z dopiskiem na kopercie: „Maskotka Jędrzejowska”).

- Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie

- Prace konkursowe można wykonać w następujących technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika collage, grafika komputerowa. Prace na papierze typu brystol w formacie A4, A3 lub A2 (praca płaska).

- Każdy uczestnik konkursu może przekazać dwie prace.

- Załącznik nr 2 (metryczka) powinien być przyklejony na odwrocie każdej pracy lub do niej dołączony.

- Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich prac w celach promocyjnych oraz publikowanie i jej dalsze rozpowszechnianie w dowolnych formach.

- Zgłoszone prace mogą być traktowane jako projekty postaci maskotki i w tym celu mogą być dowolnie modyfikowane.

Termin i miejsce nadsyłania prac:

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 10 stycznia 2017 r. z dopiskiem „Maskotka Jędrzejowska”, na poniższy adres:

Cetrum Kultury w Jędrzejowie

Al. Piłsudskiego 3

28-300 Jędrzejów

tel. 41 386 12 68

Rozstrzygnięcie konkursu:

- Ocena prac konkursowych oraz wytypowanie zwycięzców odbędzie się w terminie do 20 stycznia 2017 r

- Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 28 lutego 2017 r.

 

źródło www.umjedrzejow.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

Dodaj swoją opinię:

Przepisz kod Odśwież