Terenowa Gra Miejska w Jędrzejowie pt. "Śladami historii"

Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca w Jędrzejowie z Okazji Święta Niepodległości zaprasza serdecznie na Terenową Grę Miejską pt."Śladami Historii" dzieci młodzież szkolną. 

Regulamin uczestnictwa w grze:

1. Gra terenowa zwana dalej Grą odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 roku.

2. Organizatorem jest Komenda Hufca ZHP w Jędrzejowie

3. Patronat Honorowy nad grą sprawuje Burmistrz Miasta Jędrzejowa.

4. Gra odbędzie się na wyznaczonym obszarze miasta Jędrzejowa.

5. Gra przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu jędrzejowskiego. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna.

6. Koszty uczestnictwa w Grze pokrywane są przez uczestników w dniu imprezy. Wpisowe w wysokości 2 zł od osoby należy wpłacić na starcie skarbnikowi Komendy Hufca.

7. Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

Cel Gry

Celem nadrzędnym jest popularyzowanie turystyki pieszej miejskiej oraz poznawanie historii regionu. Celem podrzędnym jest zdobycie jak największej ilości punktów i ukończenie Gry.

Drużyny

1. Zastępy powinny liczyć 4/6 uczestników, w tym jedna osoba pełnoletnia

2. Zgłoszenia powinny być dokonane do 27 października 2016 r. Telefony kontaktowe:   507 810 759,   663 239 164,   514 268 499, biuro Komendy Hufca    ul. Armii Krajowej 9, p.326, w godz. 8.00~ 16.00 od pn.~pt.

3. Maksymalna liczba osób biorących udział w Grze ~ 100 osób. W przypadku przekroczenia liczby uczestników, liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.

Przebieg Gry

1. Każda drużyna powinna posiadać przybory do pisania, telefon komórkowy z funkcją fotografowania lub aparat fotograficzny. Miejscem startu jest Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie, ul. Ogrodowa 10, godz. 10.00

2. W momencie startu każda drużyna otrzymuje pakiet startowy oraz kartę zadań do wykonania wraz ze wskazówkami.

3. Całą trasę drużyny pokonują razem, bez rozdzielania się.

4. Po przybyciu na określoną w momencie startu metę, należy oddać obsłudze Gry wypełnioną kartę zadań.

5. Punkty przyznawane są za pełne odpowiedzi.

6. Gra zostanie zakończona i podsumowana na strzelnicy LOK w Jędrzejowie

Przepisy końcowe

1. Uczestnicy Gry biorą w niej udział na własne ryzyko. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z

a)  potwierdzeniem, że każdy zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w regulaminie

b)  wyrażeniem przez każdego zgody na przetwarzanie przez organizatorów ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 r. (Dz.U nr 133 poz. 883)

3. Każda drużyna biorąca udział w grze otrzyma upominek

4. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek.

Liczba uczestników jest ograniczona.

www.umjedrzejow.pl

 

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

Dodaj swoją opinię:

Przepisz kod Odśwież