Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas odwiedził powiat jędrzejowski

 Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas odwiedził powiat jędrzejowski, na zaproszenie starosty Edmunda Kaczmarka.

Była to wizyta gospodarcza, w kontekście kultura-edukacja-samorząd. Planowane są kolejne takie wizyty, dotyczące innych sfer życia społecznego w naszym powiecie.

– Pan marszałek oczywiście wielokrotnie już odwiedzał ziemię jędrzejowską, ale częściej podczas uroczystości, czy ważnych wydarzeń – mówi starosta jędrzejowski. – Dla dobrej współpracy samorządów potrzebne są także wizyty o charakterze roboczym, dzięki którym łatwiej zdiagnozować konkretne potrzeby przy ustalaniu podziału środków zewnętrznych na inwestycje.

Wizyta marszałka rozpoczęła się od zwiedzania Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, gdzie zaprezentowana została m.in. kolekcja zegarów słonecznych, biblioteka starodruków oraz odnowione niedawno – przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Ryby – oryginalne założenie ogrodowe.

Marszałek odpowiadał też na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej. Pytano m.in. o plany wobec jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu - jędrzejowskiej kolejki wąskotorowej, której sytuacja finansowa ciągle nie jest zadowalająca.

- Ciuchcia jest unikalną atrakcją w skali Polski, ale nie może funkcjonować w takiej formie jak obecnie, w oderwaniu od innych atrakcji. Trzeba skorzystać z dodatkowych możliwości, na przykład stworzyć więzi marketingowe z uzdrowiskiem Busko-Zdrój, gdzie przyjeżdża ponad sto tysięcy ludzi rocznie – mówił Adam Jarubas. – Żaden z udziałowców Ciuchci Expres Ponidzie nie wyobraża sobie, żeby przestała ona funkcjonować, również województwo na pewno nie wycofa się ze spółki, ale trzeba znaleźć rozwiązanie lepsze niż obecnie, bardziej nowoczesne na funkcjonowanie tej atrakcji turystycznej. Rozmawiamy z trzema organizacjami pozarządowymi, które zadeklarowały gotowość do wzięcia odpowiedzialności za działalność Ciuchci. Mają one bardzo ciekawe pomysły marketingowe. Mamy świadomość, że samorząd województwa będzie musiał dokładać więcej, ale nadal solidarnie dzieląc ten ciężar z innymi samorządami. Największych nakładów wymaga odcinek w gminie Imielno, gdzie znajduje się przeprawa przez Nidę, remont mostów pochłonie kilka milionów złotych - podreślał marszałek.

Adam Jarubas mówił też o planach województwa na najbliższe lata, jeśli chodzi m.in. o promocję turystyki w regionie, zwłaszcza pod kątem popularyzacji zasobów świętokrzyskiej przyrody oraz o planowanych naborach wniosków na projekty w zakresie kultury i turystyki.

Kolejnym punktem wizyty był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, gdzie młodzież z klas drugich i trzecich zapoznała się z prezentacjami na temat zawodów przyszłości oraz znaczeniu znajomości języków obcych. Prezentacje te przedstawili współpracownicy marszałka: Andrzej Łukasik – doradca ds. międzynarodowych oraz asystent Paweł Garbuzik.

Młodzież pytała m.in. o plany w zakresie walki z bezrobociem w regionie oraz o zamiary samorządu województwa względem problemu uchodźców.

Marszałek Adam Jarubas odwiedził jeszcze dwie gminy: Nagłowice i Oksę, w których spotkał się z samorządowcami. W Oksie w spotkaniu wziął także udział Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim. Rozmawiano o możliwościach wykorzystania środków unijnych w najbliższej perspektywie finansowej. 

W Nagłowicach miało ponadto miejsce krótkie spotkanie z dziećmi i kadrą Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży.

źródło: www.jedrzejow.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

Dodaj swoją opinię:

Przepisz kod Odśwież