Rozstrzygnięcie konkursu na przebudowę jędrzejowskiego Rynku na finiszu

 Gmina Jędrzejów we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich o/Kielce ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII -wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego.

Pierwszym etapem ogłoszonego konkursu było dopuszczenie zainteresowanych firm do udziału w konkursie. Po szczegółowej analizie spełnienia wszystkich kryteriów określonych w regulaminie konkursu, zostało zakwalifikowanych 39 uczestników m.in. z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania, Katowic , Szczecina, Zakopanego a także z Jędrzejowa.
Nieprzekraczalnym terminem przekazania przez uczestników zakwalifikowanych do udziału w konkursie , koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII -wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego był dzień 30 września 2015 r.
Do tego terminu wpłynęło 19 prac konkursowych i będą one przedmiotem oceny przez Sąd Konkursowy pod przewodnictwem architekta i urbanisty Ryszarda Jurkowskiego, sędziego konkursowego SARP o/Katowice.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 14 października br. w siedzibie „Institute of Design” Kielce przy ul. Zamkowej 3.
 
źródło: www.umjedrzejow.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

Dodaj swoją opinię:

Przepisz kod Odśwież