Powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Jędrzejowskiej

 25 lutego o godz. 10.00 w świetlicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie odbędzie się zebranie założycielskie Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Jędrzejowskiej.

Celem powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej będzie promocja turystyki i tworzenie produktu turystycznego na terenie powiatu. LOT będzie łączyć różne podmioty w tym samorządy, stowarzyszenia, osoby prawne i osoby fizyczne zainteresowane rozwojem turystyki, promocji regionu, zapewniając bardziej skuteczne i skoordynowane wykorzystanie posiadanych walorów. Członkami LOT-u mogą być przedstawiciele samorządu powiatu, gminy, lokalnej branży turystycznej i inne podmioty zainteresowane rozwojem turystyki. Przy wsparciu Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej "LOWeS" z siedzibą we Włoszczowie, a działającego na terenie powiatu włoszczowskiego i jędrzejowskiego zostało powołane partnerstwo na rzecz powołania LOT-u. Patronat nad tym przedsiewzięciem sprawuje Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie i Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - Gryf". Odbyły się już trzy seminaria i jedna debata.

Podstawowym zadaniem LOT-u ma być integracja społeczności lokalnej, w tym samorządu terytorialnego, branży turystycznej, promocja, gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych, inspirowanie, koordynacja i zabezpieczenie finansowe, oparte na środkach własnych, sponsorów oraz środkach pozyskiwanych z unijnych programów operacyjnych.

źródło. Gazeta Jędrzejowska

autor fot. Bogusława Wypych 

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

Dodaj swoją opinię:

Przepisz kod Odśwież