Trwa rewitalizacja dworca jędrzejowskiej Ciuchci Expres Ponidzie

Na dworcu jędrzejowskiej kolejki wąskotorowej trwają prace rewitalizacyjne, które obejmują: remont dachu budynku dworca wraz z nadbudową tego budynku, budowę ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej, przebudowę fragmentów kolidującej linii oświetlenia wewnętrznego i linii telekomunikacyjnej na podziemne.
Wzdłuż torów kolejki rozpoczęto także budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Ma to być dziesięciokilometrowy odcinek od Jędrzejowa do Jasionny, gdzie na terenie dawnego przystanku kolejowego mają powstać dwie wiaty, miejsce do grillowania oraz stojaki dla rowerów.
Rewitalizacja dworca, jak i budowa ścieżki rowerowej realizowana jest m.in. z pieniędzy Lokalnej Grupy dzialania "Ziemia Jędrzejowska Gryf".

źródło: www.echodnia.eu 

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

Dodaj swoją opinię:

Przepisz kod Odśwież