Przegląd plastyczny "Jędrzejowskie Szopki Bożonarodzeniowe"

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie oraz jędrzejowskie Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Celem przeglądu jest rozbudzenie zainteresowań dzieci i młodzieży polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi. Każdy z uczestników może przedstawić jedną pracę w formie modelu wykonanego ręcznie przez autora dowolną techniką z dowolnych naturalnych materiałów. Prace należy składać w Muzeum im. Przypkowskich do dnia 12 grudnia w godz. 9-15. Prace muszą być dokładnie opisane: imię, nazwisko autora, wiek, szkoła oraz dokładny adres zamieszkania wraz z numerem telefonu.
Wystawa przeglądowa zostanie zoorganizowana w sali na parterze muzeum w dniach 18 grudnia 2013- 20 stycznia 2014. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Autorzy sześciu najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród i podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 15 stycznia 2014 r. Po zakończeniu ekspozycji uczestnicy przeglądu swoje prace będą mogli odebrać do 20 stycznia 2014 roku.

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

Dodaj swoją opinię:

Przepisz kod Odśwież