Inauguracyjny rajd po nowym odcinku szlaku im. Ks. S.H. Konarskiego

27 września 2013 odbył się inauguracyjny rajd po nowym odcinku szlaku, który jest przedłużeniem niebieskiego szlaku pieszego im . Ks. S.H. Konarskiego z Jedlnicy do Żarczyc Dużych. Obecnie szlak ciągnie się dalej w kierunku Jędrzejowa przez Wygnanów, Złotniki, Lasochów, Mniszek, Chorzewę i kończy pod Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Głównym organizatorem rajdu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Ks. S.H. Konarskiego w Jędrzejowie, który corocznie zabiera uczniów na szlak swego patrona. Tegoroczny rajd wspierało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz Centrum Informacji Turystycznej w Jędrzejowie. Uczestnikami byli uczniowie klas pierwszych w/w szkoły. Jak zdradził kierownik Rajdu pan Marcin Białek celem marszu jest przybliżenie postaci patrona szkoły oraz integracja uczniów klas pierwszych? Dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Ks. S.H. Konarskiego z Jędrzejowa był to 12 rajd śladami swego patrona. W tym roku jednak po raz pierwszy wędrówka odbywała się z dwóch stron. Pierwsza rozpoczęła się w Bolminie a zakończyła w Szkole Podstawowej im. ks. S.H. Konarskiego w Żarczycach Dużych. Druga grupa wyruszyła z Chorzewy, by po nowo powstałym odcinku szlaku dotrzeć do miejsca urodzenia ks. S. H. Konarskiego . W Żarczycach na uczniów czekała gorąca kiełbasa z grilla oraz słodki poczęstunek. Uczestnicy rajdu wzięli również udział w konkursie wiedzy o patronie szlaku.
Na zakończenie rajdu zabrali głos zaproszeni goście, którzy oficjalnie otwarli nowy odcinek szlaku. Pani wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnianych Nr 1 im ks. S.H. Konarskiego Ewa Kosińska przybliżyła historię i ideę rajdów organizowanych przez szkołę. Z kolei prezes Stowarzyszenia im. Ks. S.H.Konarskiego dr Józef Włodarczyk nakreślił historię powstania pierwszego odcinka szlaku z Jedlnicy do Żarczyc. O realizacji projektu unijnego na utworzenie nowego odcinka przedłużającego szlak mówił Rafał Zaczkowski z Muzeum im. Przypkowskich, które było wnioskodawcą projektu. Natomiast naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie pan Stanisław Nawrot wraz z przewodniczącym Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK panem Kazimierzem Micorkiem uroczyście otwarli nowy odcinek szlaku. Opiekę nad całym szlakiem objął Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Kielcach, który na uroczystości reprezentowany był przez członka Zarządu Oddziału Ewelinę Maciantowicz-Kalwasińską oraz kierownika biura panią Beatę Milewicz.
 

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

Dodaj swoją opinię:

Przepisz kod Odśwież