Konkurs edukacyjny - "Mała ojczyzna w legendach"

Koło Regionalne działające przy Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie we współpracy z Lokalną Grupą działania "Ziemia Jędrzejowska - Gryf" organizują konkurs edukacyjny  "Moja mała ojczyzna w legendach". Uczestnikami konkursu mogą być indywidualne osoby, stowarzyszenia, inne zespoły, klasy, samorządy uczniowskie, kółka historyczne, młodzież ze świetlic szkół podstawowych i gimnazjów. W konkursie mogą wziąć udział szkoły z terenu powiatu jędrzejowskiego i może do niego przystąpić nieograniczona liczba uczestników. Prace mogą być zgłaszane w trzech kategoriach: praca literacka, inscenizacja i praca plastyczna. Zgłoszenia do udziału w konkursie ( z zaznaczeniem kategorii oraz przybliżonej liczby uczestników) należy przesyłać w formir pisemnej na adres Zespół Szkół Gimnazjum nr 2, ul. Przypkowskiego 43, 28-300 Jędrzejów z dopiskiem "Koło Regionalne - konkurs". Zgłoszeń można również dokonywać w biurze LGD "Ziemia Jędrzejowska - Gryf". Zgłoszenia przyjmowane będą do końca grudnia.

 
źródło: Gazeta Jędrzejowska.

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

Dodaj swoją opinię:

Przepisz kod Odśwież